IKHLAS Capital Investment-Linked Takaful Plus

Heading

Heading

IKHLAS Capital Investment-Linked Takaful Plus
Nikmati yang terbaik bagi kedua-dua perlindungan dan pelaburan
Apakah manfaat yang ditawarkan?
 

Manfaat kematian/TPD

 

Dana berkaitan pelaburan pilihan anda
- ada 3 dana untuk anda pilih

 

Manfaat Matang/Serahan sijil
- penerimaan baki daripada PIA

 

Pilihan Tambah Nilai

 

Pengeluaran Tunai

 

Pengagihan lebihan (jika ada)

TPD : Hilang upaya menyeluruh dan kekal
Siapakah yang layak memohon?
 

Orang yang Dilindungi: 30 hari - 70 tahun

 

Peserta Takaful: 18 - 70 tahun

Bagaimana anda boleh memohon?
 

Melalui Ejen Takaful IKHLAS

Ringkasan

Selain daripada memperolehi ketenangan fikiran melalui perlindungan harta yang mencukupi, anda ingin pastikan wang yang diperolehi daripada hasil usaha gigih anda dioptimumkan bagi mencapai objektif pelaburan anda, berasaskan tahap risiko anda.

Hanya dengan satu caruman, anda berpeluang mendapatkan pulangan yang lebih menguntungkan daripada pelaburan melalui IKHLAS Capital Investment-Linked Takaful Plus, pelan yang menyediakan manfaat dua dalam satu iaitu, kenaikan nilai modal dan perlindungan pada masa yang sama. Ini adalah pelan ideal bagi memenuhi matlamat kewangan jangka sederhana hingga panjang anda.

Instrumen pelaburan dan perlindungan ini membolehkan wang anda dikumpulkan bersama-sama dengan wang pelabur lain, sementara pengurusan dana diserahkan kepada pengurus dana yang profesional dan berpengalaman bagi memperolehi hasil yang lebih baik berbanding dengan pelaburan secara peribadi.

Pelan ini menyediakan tiga dana yang terdiri daripada kelas – kelas aset yang berlainan untuk memberi kepelbagaian portfolio pelaburan anda bergantung kepada keperluan pelaburan anda dan berdasarkan kepada peringkat kehidupan anda sekarang.

Heading

Heading