Rukun 1 : Kemudahan Akses Takaful

Heading

Heading

RUKUN 1

MENGENALI PELANGGAN

Penerangan

Kami menawarkan model komitmen aktif yang dapat digunakan oleh pelanggan.

 • Pelbagai pilihan saluran dan capaian untuk pembelian dan pertanyaan.
 • Saluran yang tepat dalam menyediakan maklum balas, cadangan dan aduan

Jangkaan

Komitmen yang lebih baik dan peningkatan dalam tahap perkhidmatan

NO.

KOMITMEN

TAHAP PERKHIDMATAN

1.1

Kami akan memastikan bahawa produk takaful dapat diakses dengan mudah melalui pelbagai saluran, secara manual dan maya, bagi mendapatkan maklumat, membeli atau membuat pertanyaan.

 1. Kami menawarkan penglibatan yang aktif kepada para pelanggan: Saluran dalam talian https://www.takaful-ikhlas.com.my telah disediakan buat para pelanggan untuk membuat langganan dalam talian terhadap produk motor dan bukan motor yang tertentu.

 2. Penawaran produk kami dapat diakses dengan mudah melalui pelbagai saluran, secara manual dan maya.

 3. Kami komited bagi menyediakan perkhidmatan yang efektif dan efisien dalam menangani pertanyaan dan aduan. Anda boleh menghubungi kami melalui saluran-saluran ini.

1.2

Kami akan mencari maklum balas, cadangan atau aduan secara aktif agar kami dapat memberi perkhidmatan yang lebih baik kepada pelanggan.

 1. Kami komited dalam menyediakan perkhidmatan yang efektif dan efisien dalam menangani pertanyaan dan aduan. Anda boleh menghubungi kami melalui saluran-saluran ini:

  Saluran

  Butiran

  Talian Umum

  03-27239999

  Pusat Panggilan Pelanggan

  03-27239696

  Faks

  03-27239998

  Emel

  ikhlascare@takaful-ikhlas.com.my

  Aduan

  complaints@takaful-ikhlas.com.my

  Laman Web

  www.takaful-ikhlas.com.my

  Facebook

  https://www.facebook.com/TakafulIkhlas/

  Cawangan

  13 cawangan Takaful IKHLAS di seluruh Malaysia (Penjejak cawangan : https://www.takaful-ikhlas.com.my/ms/ikhlas-contact/jejaki-kami)

  Letter

  Customer Relationship Management,

  Takaful IKHLAS,
  Tower 11A, Avenue 5,

  Bangsar South,

  No. 8, Jalan Kerinchi,
  59200 Kuala Lumpur

 2. Kami komited untuk memberi maklum balas dalam usaha untuk mencapai kepuasan pelanggan secara berkala dan memastikan keperluan pelanggan dipenuhi.

Heading

Heading