Lembaga Pengarah

Heading

Heading

Takaful Ikhlas Family Berhad
Takaful Ikhlas General Berhad

Datuk Johar Che Mat

Pengerusi Bukan Bebas Bukan Eksekutif/Pengarah

Datuk Johar Che Mat

Pengerusi Bukan Bebas Bukan Eksekutif/Pengarah

DATUK JOHAR CHE MAT, berumur enam puluh enam (66) tahun, lelaki, warganegara Malaysia, Pengerusi Bebas Bukan Eksekutif sejak 3 Januari 2019 dan telah ditetapkan semula sebagai Pengerusi Bukan Bebas Bukan Eksekutif/Pengarah berkuatkuasa 1 Julai 2019. Beliau memperoleh Ijazah Sarjana Muda Ekonomi dari Universiti Malaya pada tahun 1975. Beliau mempunyai pengalaman selama tiga puluh empat tahun (34) tahun dalam industri perbankan. Beliau memulakan kerjaya pada tahun 1975 sebagai Pegawai di Jabatan Perdana Menteri. Pada tahun 1976, beliau menyertai Malayan Banking Berhad (“Maybank”) dan telah berkhidmat dalam pelbagai bahagian termasuk jawatan-jawatan utama sebagai Pengurus/Pengurus Kanan merangkumi transaksi perbankan (operasi), kewangan runcit, pemasaran runcit dan perbankan swasta. Bermula dari tahun 1993 hingga 1995, beliau dilantik sebagai Pengurus Serantau bagi cawangan Maybank di Selangor dan Negeri Sembilan. Pada tahun 1996, beliau dilantik sebagai Pengurus Besar, Bahagian Perbankan Komersial dan kemudiannya berkhidmat sebagai Pengurus Besar Kanan, Perbankan Korporat dan Bahagian Perbankan Perusahaan pada tahun 2000. Pada tahun 2002, beliau dilantik sebagai Naib Presiden Eksekutif Kanan, Perkhidmatan Kewangan Runcit dan seterusnya dilantik sebagai Ketua Pegawai Operasi Kumpulan Maybank dari tahun 2006 sehingga tahun 2010. Pada tahun 2012, beliau diberi jawatan sebagai wakil Lembaga Pengarah bagi Amanah Raya Berhad. Juga merupakan Pengarah di Rural Capital Berhad, MBSB Bank Berhad (dahulunya dikenali sebagai Asian Finance Bank Berhad) dan Dagang NeXchange Berhad. Beliau telah dilantik sebagai Pengerusi Bebas Bukan Eksekutif/Pengarah di Takaful Ikhlas General Berhad (“Takaful IKHLAS General”) pada 30 November 2018 dan kemudiannya telah ditetapkan semula sebagai Pengerusi Bukan Bebas Bukan Eksekutif di Takaful IKHLAS General berkuatkuasa 1 Julai 2019 lanjutan dari pelantikan beliau sebagai Pengerusi Bukan Bebas Bukan Eksekutif di MNRB Holdings Berhad pada tarikh yang sama.

Mohd Din Merican

Presiden & Ketua Pegawai Eksekutif/Pengarah Eksekutif

Mohd Din Merican

Presiden & Ketua Pegawai Eksekutif/Pengarah Eksekutif

MOHD DIN MERICAN, berumur lima puluh enam tahun (56) tahun, lelaki, warganegara Malaysia, Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif sejak 2 Mac 2012. Beliau kemudiannya dilantik semula sebagai Pengarah Eksekutif pada 2 Mac 2018. Ahli Jawatankuasa Pelaburan dan Jawatankuasa Pencalonan. Juga merupakan Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan MNRB Holdings Berhad. Beliau memperoleh Ijazah Sarjana Muda Perdagangan (Kepujian) dari Carleton University, Ottawa, Kanada. Beliau adalah Ahli Bersekutu Institut Insurans Malaysia (AMII) sejak tahun 1991. Beliau mempunyai pengalaman selama tiga puluh (30) tahun dalam industri insurans dan telah memegang jawatan pengurusan utama dalam pelbagai syarikat insurans, pembrokeran insurans dan firma reinsurans termasuk Pegawai Utama & Pengurus Besar SCOR Switzerland Ltd (Converium Ltd), Cawangan Labuan. Sebelum menyertai MNRB, beliau adalah Ketua Pegawai Operasi Mayban Ageas Holdings Berhad dan Ketua Pegawai Eksekutif Etiqa Insurance Berhad. Pernah menjadi ahli Jawatankuasa Pengurusan Persatuan Insurans Am Malaysia, Persatuan Insurans Kebangsaan Malaysia dan Presiden Persatuan Insurans Hayat Malaysia. Juga merupakan Pengarah Malaysian Reinsurance Berhad, Sinar Seroja Berhad (dahulunya dikenali sebagai MNRB Retakaful Berhad), Labuan Reinsurance (L) Ltd., Malaysian Re (Dubai) Ltd., Takaful Ikhlas General Berhad dan Motordata Research Consortium Sdn. Bhd. Pada 23 November 2018, beliau telah dilantik sebagai Presiden & Ketua Pegawai Eksekutif.

George Oommen

George Oommen

Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

George Oommen

Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

GEORGE OOMMEN, berumur enam puluh lima (65) tahun, Lelaki, warganegra Malaysia. Pengarah Bebas Bukan Eksekutif sejak 1 Mei 2018. Pengerusi Jawatankuasa Audit dan Jawatankuasa Pelaburan serta ahli Jawatankuasa Pengurusan Risiko Lembaga Pengarah dan Jawatankuasa Imbuhan. Beliau adalah Akauntan Bertauliah dengan Institut Akauntan Malaysia. Beliau juga merupakan Akauntan yang disahkan oleh Persatuan Akauntan Bertauliah United Kingdom dan Persatuan Akauntan Awam Bertauliah Malaysia. Beliau mempunyai pengalaman selama tiga puluh enam (36) tahun dalam industri insurans. Beliau memulakan karier pada tahun 1981 apabila menyertai American International Assurance Company Ltd sebagai Akauntan. Pada tahun 1999, beliau menyertai AIG Lippo Life Insurance Company, Indonesia sebagai Naib Presiden-Pengarah. Beliau kemudian menyertai Tata AIG Life Insurance Company, India, pada tahun 2001, sebagai Pengarah Urusan. Menyertai ACE INA Holdings Inc, India sebagai Ketua Negara / Ketua Pegawai Eksekutif pada tahun 2001. Pada tahun 2003, beliau menyertai ACE Life, Kaherah, Mesir sebagai Pengerusi / Pengarah Urusan. Pada tahun 2005, beliau menyertai Pejabat Perwakilan ACE India, India sebagai Ketua Negara / Ketua Pegawai Eksekutif. Pada tahun 2006, beliau menyertai Signtech International Sdn Bhd sebagai Ketua Pegawai Eksekutif. Beliau kemudiannya menyertai Pusat Kewangan Antarabangsa Dubai (DIFC), UAE pada tahun 2007 di mana beliau dilantik sebagai Pengarah Eksekutif, Pembangunan Perniagaan. Pada tahun 2010, beliau menyertai Assicurazioni Generali S.p.A MENA Dubai, UAE sebagai Ketua Pegawai Eksekutif & Ketua Perwakilan. Juga merupakan Pengarah MNRB Holdings Berhad dan Malaysian Re (Dubai) Ltd. Pada 30 November 2018, beliau dilantik sebagai Pengarah di Takaful Ikhlas General Berhad dan kemudiannya, pada 7 Januari 2019, beliau dilantik sebagai Pengerusi Bebas Bukan Eksekutif/Pengarah di Malaysian Reinsurance Berhad.

Woon Tai Hai

Pengarah Bebas Bukan Esekutif

Woon Tai Hai

Pengarah Bebas Bukan Esekutif

WOON TAI HAI, berumur enam puluh satu (61), lelaki, berwarganegara Malaysia dan merupakan Pengarah Bebas Bukan Eksekutif berkuatkuasa 1 September 2019. Beliau memperoleh Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan, Ijazah Pascasiswazah Perakaunan dan Kewangan dari Universiti Teknologi Sydney, Australia dan Sarjana Muda Sains dari Universiti New South Wales, Australia. Beliau mempunyai lebih daripada tiga puluh lima (35) tahun pengalaman dalam bidang Teknologi Maklumat ("IT") dan Pengurusan Risiko. Setelah menamatkan pengajian, beliau menghabiskan sebelas (11) tahun bekerja di Industri Perkhidmatan Kewangan di Australia termasuk Lloyd's Bank NZA dan Commonwealth Bank of Australia sebelum kembali ke Malaysia pada tahun 1993. Beliau kemudiannya berkhidmat selama empat (4) tahun di sebuah syarikat Penyedia dan Penyelesaian Sistem yang besar yang memberi tumpuan kepada sektor Perbankan dan Kewangan Malaysia. Pada tahun 1998, beliau menyertai KPMG Malaysia sebagai Pengarah dan telah memegang pelbagai jawatan termasuk Ketua Pegawai Penerangan dan Ketua Pegawai Pengetahuan sebelum beliau bersara pada tahun 2013. Sepanjang 16 tahun berkhidmat dengan KPMG, beliau telah dimasukkan ke dalam Perkongsian dan mengetuai pasukan dari pelbagai bidang (termasuk pasukan serantau) untuk membantu syarikat-syarikat multinasional, perusahaan kecil dan sederhana, Kementerian-Kementerian Kerajaan serta Agensi-Agensi Kerajaan dan juga pelanggan-pelanggan tempatan. Selepas bersara, beliau dilantik sebagai Pengarah Eksekutif di BDO Consulting dimana beliau berkhidmat sebagai perundingan untuk para pelanggan berkaitan IT dan peningkatan operasi dan berjaya membangunkan rangka kerja Big Data Analytics untuk sebuah agensi Kerajaan tempatan yang utama. Pada tahun 2018, beliau terlibat dalam menjalankan audit CyberSecurity dan penglibatan pematuhan untuk sebuah syarikat automobil dan memudahkan satu siri bengkel CyberSecurity untuk pengamal industri.

Noor Rida Hamzah

Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

Noor Rida Hamzah

Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

NOOR RIDA HAMZAH, berumur lima puluh lapan (58) tahun, wanita, warganegara Malaysia, merupakan Pengarah Bebas Bukan Eksekutif sejak 1 Oktober 2019. Beliau memperoleh Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian) dalam Perakaunan dan Kewangan dari Politeknik Liverpool (kini dikenali sebagai Liverpool John Moores University) pada tahun 1984. Beliau merupakan ahli bersekutu Institut Cukai Berkanun, Malaysia. Setelah kembali ke Malaysia, beliau memulakan kerjaya dalam bidang percukaian di Arthur Andersen pada tahun 1985. Beliau kemudiannya menyertai BP Malaysia pada tahun 1995 di mana beliau bertugas sebagai Pengurus Cukai Nasional dan bertanggungjawab atas hal-hal berkaitan cukai di BP Group. Beliau menyertai semula Arthur Andersen pada tahun 1997 dan dilantik sebagai rakan kongsi cukai pada tahun 2001. Pada tahun 2002, beliau menyertai Ernst & Young dan berkhidmat sebagai rakan kongsi bahagian percukaian sehingga bersara pada tahun 2011. Kini, beliau merupakan seorang Pengarah Goodwill Upstream Sdn. Bhd. dan Linfox Transport (Malaysia) Sdn. Bhd. Beliau telah dilantik sebagai Pengarah MNRB Holdings Berhad dari 1 Januari 2017 sehingga 30 September 2019.

Prof. Dato' Dr. Ahmad Hidayat Buang

Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

Prof. Dato' Dr. Ahmad Hidayat Buang

Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

PROF. DATO' DR. AHMAD HIDAYAT BUANG, berumur lima puluh enam (56) tahun, lelaki, warganegara Malaysia, merupakan Pengarah Bebas Bukan Eksekutif sejak 1 Oktober 2019. Beliau memperolehi Sarjana Undang-undang dan Kedoktoran (pengkhususan dalam bidang Kontrak Islam) dari University of London, United Kingdom dan Ijazah Sarjana Muda Syariah dari Universiti Malaya, Malaysia. Beliau merupakan Profesor di Akademi Pengajian Islam di Universiti Malaya. Sebelum ini, beliau merupakan Pengarah Akademi Pengajian Islam dari Oktober 2006 hingga Februari 2011. Beliau juga merupakan bekas Ahli Jawatankuasa Majlis Syariah OCBC Al-Amin Bank Berhad dan Majlis Syariah CIMB Islamic Bank Berhad. Beliau juga merupakan Pengerusi Majlis Pengawasan Syariah di Bank Islam Malaysia Berhad. Beliau telah dilantik sebagai ahli Jawatankuasa Syariah Syarikat pada tahun 2002 dan seterusnya dilantik sebagai Pengerusi Jawatankuasa Syariah pada tahun 2013 sehingga dibubarkan pada 2 November 2015. Kemudian, beliau telah dilantik sebagai Pengerusi Jawatankuasa Shariah Kumpulan MNRB Holdings Berhad pada 2 November 2015.

Shareen Ooi Bee Hong, K.M.N

Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

Shareen Ooi Bee Hong, K.M.N

Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

SHAREEN OOI BEE HONG, K.M.N, berumur lima puluh empat (54), seorang wanita, warganegara Malaysia, merupakan Pengarah Bebas Bukan Eksekutif mulai 1 Oktober 2019. Beliau telah memperoleh Ijazah Sarjana dalam Pentadbiran Perniagaan dari Universiti Sains Gunaan, Bern Switzerland dan Diploma Pemasaran dari Institut Pemasaran, Malaysia. Sebagai seorang yang berorientasikan hasil, beliau terkenal dengan rekod prestasi jualan dan pemasarannya yang dibuktikan melalui lebih daripada tiga puluh (30) tahun pengalaman dalam bidang jualan dan pemasaran. Beliau sertai Sistem Televisyen Malaysia Berhad (TV3) pada Mei 1985 dan kemudiannya dilantik sebagai Pengurus Besar Pemasaran, Sistem Televisyen Malaysia Berhad pada tahun 2000 dimana beliau telah memperluas peranannya dalam menerajui empat (4) rangkaian televisyen (TV3, ntv7, 8TV & TV9) di bawah Rangkaian TV Media Prima (MPTV) sebagai Pengurus Besar Kumpulan pada tahun 2005. Prestasi cemerlangnya dan sumbangannya yang besar kepada MPTV menyaksikannya dalam peranan yang lebih mencabar sebagai Ketua Pegawai Pemasaran Kumpulan, Media Prima Berhad yang mengetuai pemasaran pelbagai platform dan pelbagai kandungan. Antara sumbangan utama beliau ialah beliau telah dilantik sebagai ahli Lembaga Pengarah Jawatankuasa Industri Bersama Televisyen Audience Research (JICTAR), ahli majlis Persatuan Pengiklanan Malaysia (MAA), Biro Audit Sirkulasi (ABC) dan Persatuan Ahli- Ahli Majlis Pengiklanan Bertauliah (4A).

Datuk Johar Che Mat

Pengerusi Bukan Bebas Bukan Eksekutif/Pengarah

Datuk Johar Che Mat

Pengerusi Bukan Bebas Bukan Eksekutif/Pengarah

DATUK JOHAR CHE MAT, berumur enam puluh enam (66) tahun, lelaki, warganegara Malaysia, Pengerusi Bebas Bukan Eksekutif sejak 30 November 2018 dan telah ditetapkan semula sebagai Pengerusi Bukan Bebas Bukan Eksekutif/Pengarah berkuatkuasa 1 Julai 2019. Beliau memperoleh Ijazah Sarjana Muda Ekonomi dari Universiti Malaya pada tahun 1975. Beliau mempunyai pengalaman selama tiga puluh empat tahun (34) tahun dalam industri perbankan. Beliau memulakan kerjaya pada tahun 1975 sebagai Pegawai di Jabatan Perdana Menteri. Pada tahun 1976, beliau menyertai Malayan Banking Berhad (“Maybank”) dan telah berkhidmat dalam pelbagai bahagian termasuk jawatan-jawatan utama sebagai Pengurus/Pengurus Kanan merangkumi transaksi perbankan (operasi), kewangan runcit, pemasaran runcit dan perbankan swasta. Bermula dari tahun 1993 hingga 1995, beliau dilantik sebagai Pengurus Serantau bagi cawangan Maybank di Selangor dan Negeri Sembilan. Pada tahun 1996, beliau dilantik sebagai Pengurus Besar, Bahagian Perbankan Komersial dan kemudiannya berkhidmat sebagai Pengurus Besar Kanan, Perbankan Korporat dan Bahagian Perbankan Perusahaan pada tahun 2000. Pada tahun 2002, beliau dilantik sebagai Naib Presiden Eksekutif Kanan, Perkhidmatan Kewangan Runcit dan seterusnya dilantik sebagai Ketua Pegawai Operasi Kumpulan Maybank dari tahun 2006 sehingga tahun 2010. Pada tahun 2012, beliau diberi jawatan sebagai wakil Lembaga Pengarah bagi Amanah Raya Berhad. Juga merupakan Pengarah di Rural Capital Berhad, MBSB Bank Berhad (dahulunya dikenali sebagai Asian Finance Bank Berhad) dan Dagang NeXchange Berhad. Beliau telah dilantik sebagai Pengerusi Bebas Bukan Eksekutif/Pengarah di Takaful Ikhlas Family Berhad (dahulunya dikenali sebagai Takaful Ikhlas Berhad) (“Takaful IKHLAS Family”) pada 3 Januari 2019 dan kemudiannya telah ditetapkan semula sebagai Pengerusi Bukan Bebas Bukan Eksekutif di Takaful IKHLAS Family berkuatkuasa 1 Julai 2019 lanjutan dari pelantikan beliau sebagai Pengerusi Bukan Bebas Bukan Eksekutif di MNRB Holdings Berhad pada tarikh yang sama.

Mohd Din Merican

Pengarah Eksekutif

Mohd Din Merican

Pengarah Eksekutif

MOHD DIN MERICAN, berumur lima puluh enam tahun (56) tahun, Lelaki, warganegara Malaysia, Pengarah sejak syarikat ditubuhkan. Beliau kemudiannya dilantik semula sebagai Pengarah Eksekutif sejak 30 November 2018. Juga merupakan Presiden & Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan MNRB Holdings Berhad. Ahli Jawatankuasa Pelaburan. Beliau memperoleh Ijazah Sarjana Muda Perdagangan (Kepujian) dari Carleton University, Ottawa, Kanada. Beliau adalah Ahli Bersekutu Institut Insurans Malaysia (AMII) sejak tahun 1991. Beliau mempunyai pengalaman selama tiga puluh (30) tahun dalam industri insurans dan telah memegang jawatan pengurusan utama dalam pelbagai syarikat insurans, pembrokeran insurans dan firma reinsurans termasuk Pegawai Utama & Pengurus Besar SCOR Switzerland Ltd (Converium Ltd), Cawangan Labuan. Sebelum menyertai MNRB, beliau adalah Ketua Pegawai Operasi Maybank Ageas Holdings Berhad dan Ketua Pegawai Eksekutif Etiqa Insurance Berhad. Pernah menjadi ahli Jawatankuasa Pengurusan Persatuan Insurans Am Malaysia, Persatuan Insurans Kebangsaan Malaysia dan Presiden Persatuan Insurans Hayat Malaysia. Juga merupakan Pengarah Malaysian Reinsurance Berhad, Takaful Ikhlas Family Berhad (dahulunya dikenali sebagai Takaful Ikhlas Berhad), Sinar Seroja Berhad (dahulunya dikenali sebagai MNRB Retakaful Berhad), Labuan Reinsurance (L) Ltd., Malaysian Re (Dubai) Ltd., dan Motordata Research Consortium Sdn. Bhd. Pada 23 November 2018, beliau telah dilantik sebagai Presiden & Ketua Pegawai Eksekutif Takaful Ikhlas Family Berhad (dahulunya dikenali sebagai Takaful Ikhlas Berhad).

Rosinah Mohd Salleh

Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

Rosinah Mohd Salleh

Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

ROSINAH MOHD SALLEH, berumur empat puluh sembilan (49) tahun, Perempuan, warganegara Malaysia, Pengarah sejak syarikat ditubuhkan. Beliau kemudiannya dilantik semula sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif semenjak 30 November 2018. Pengerusi Jawatankuasa Pencalonan & Imbuhan serta ahli Jawatankuasa Pengurusan Risiko Lembaga Pengarah. Memperolehi Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang dari University of Kent di Canterbury, England pada tahun 1992 dan diterima sebagai Barrister-at-Law di Lincoln Inn pada 1993. Pada tahun 2000, beliau memperolehi Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan (Pengurusan Industri Antarabangsa) dari Universiti of Applied Sciences, Esslingen, Jerman. Beliau memulakan kerjaya pada tahun 1994 apabila beliau menyertai Nik Saghir & Ismail, sebuah firma undang-undang korporat sebagai Peguam Korporat. Pada tahun 2001, beliau menyertai RHB Banking Group sebagai Pengurus Undang-Undang. Pada tahun 2004, beliau menyertai Ng & Shum, sebuah firma undang-undang di Guangzhou, China sebagai Peguam. Pada tahun 2007, beliau menyertai Azmi & Associates, sebuah firma undang-undang korporat di Kuala Lumpur sebagai Peguam Kanan. Pada tahun 2011, beliau menyertai TUV Rheinland Jepun Ltd di Yokohama, Jepun sebagai Penyelaras di Jabatan Pensijilan Produk. Dari 2012 sehingga kini, beliau merupakan Rakan Kongsi di Azmi & Associates di Kuala Lumpur. Juga merupakan Pengarah di MNRB Holdings Berhad.

Datuk Nik Moustpha Haji Nik Hassan

Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

Datuk Nik Moustpha Haji Nik Hassan

Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

DATUK NIK MOUSTPHA HAJI NIK HASSAN, berumur enam puluh lima (65) tahun, lelaki, warganegara Malaysia, Pengarah Bebas Bukan Eksekutif semenjak 30 November 2018. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Risiko Lembaga Pengarah serta ahli Jawatankuasa Audit dan Jawatankuasa Pencalonan & Imbuhan. Memperoleh Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan dari Ohio University, Ohio, Amerika Syarikat pada tahun 1977 dan Sarjana Pentadbiran (Ekonomi) dari Ohio University pada tahun 1978. Beliau menyertai Fakulti Ekonomi dan Perniagaan Tani Universiti Pertanian Malaysia sebagai pensyarah pada tahun 1979. Pada tahun 1989 beliau menyertai Fakulti Ekonomi, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM). Beliau juga dilantik sebagai Dekan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan UIAM dari 1987 hingga 1989. Beliau juga merupakan Visiting Fellow di Pusat Pengajian Islam Oxford, Universiti Oxford, United Kingdom untuk satu tahun akademik. Beliau kemudiannya menyambung perkhidmatan sebagai Dekan Fakulti Pengajian Siswazah di UIAM pada tahun 1992. Beliau juga menyertai Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM) pada tahun 1993 dan telah memegang pelbagai jawatan sebelum bersara sebagai Ketua Pengarah IKIM pada tahun 2015. Ahli Jawatankuasa Shariah di Takaful Ikhlas Family Berhad (dahulunya dikenali sebagai Takaful Ikhlas Berhad) sejak Disember 2002 dan Sinar Seroja Berhad sejak April 2012 hingga pembubarannya pada 2 November 2015. Pada 2 November 2015, beliau dilantik sebagai ahli Jawatankuasa Shariah Kumpulan MNRB Holdings Berhad. Beliau juga merupakan Pengarah di Takaful Ikhlas Family Berhad (dahulunya dikenali sebagai Takaful Ikhlas Berhad) dan CCM Duopharma Biotech Berhad.

George Oommen

Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

George Oommen

Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

GEORGE OOMMEN, berumur enam puluh lima (65) tahun, Lelaki, warganegara Malaysia. Pengarah Bebas Bukan Eksekutif sejak 30 November 2018. Pengerusi Jawatankuasa Audit dan Jawatankuasa Pelaburan. Beliau juga merupakan ahli Jawatankuasa Penguruan Risiko Lembaga Pengarah. Beliau adalah Akauntan Bertauliah dengan Institut Akauntan Malaysia. Beliau juga merupakan Akauntan yang disahkan oleh Persatuan Akauntan Bertauliah United Kingdom dan Persatuan Akauntan Awam Bertauliah Malaysia. Beliau mempunyai pengalaman selama tiga puluh enam (36) tahun dalam industri insurans. Beliau memulakan kerjaya pada tahun 1981 apabila menyertai American International Assurance Company Ltd sebagai Akauntan. Pada tahun 1999, beliau menyertai AIG Lippo Life Insurance Company, Indonesia sebagai Naib Presiden-Pengarah. Beliau kemudian menyertai Tata AIG Life Insurance Company, India, pada tahun 2001, sebagai Pengarah Urusan. Menyertai ACE INA Holdings Inc, India sebagai Ketua Negara / Ketua Pegawai Eksekutif pada tahun 2001. Pada tahun 2003, beliau menyertai ACE Life, Kaherah, Mesir sebagai Pengerusi / Pengarah Urusan. Pada tahun 2005, beliau menyertai Pejabat Perwakilan ACE India, India sebagai Ketua Negara / Ketua Pegawai Eksekutif. Pada tahun 2006, beliau menyertai Signtech International Sdn Bhd sebagai Ketua Pegawai Eksekutif. Beliau kemudiannya menyertai Pusat Kewangan Antarabangsa Dubai (DIFC), UAE pada tahun 2007 di mana beliau dilantik sebagai Pengarah Eksekutif, Pembangunan Perniagaan. Pada tahun 2010, beliau menyertai Assicurazioni Generali S.p.A MENA Dubai, UAE sebagai Ketua Pegawai Eksekutif & Ketua Perwakilan. Juga merupakan Pengarah MNRB Holdings Berhad, Takaful Ikhlas Family Berhad (dahulunya dikenali sebagai Takaful Ikhlas Berhad) dan Malaysian Re (Dubai) Ltd. Pada 7 Januari 2019, beliau dilantik sebagai Pengerusi Bebas Bukan Eksekutif/Pengarah di Malaysian Reinsurance Berhad.

Arul Sothy Mylvaganam

Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

Arul Sothy Mylvaganam

Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

ARUL SOTHY MYLVAGANAM, berumur enam puluh tiga (63) tahun, lelaki, warganegara Malaysia, Pengarah Bebas Bukan Eksekutif sejak 1 Oktober 2019. Beliau merupakan Felo bagi Persatuan Akauntan Bertauliah Berkanun, United Kingdom. Beliau juga merupakan Akauntan Bertauliah dengan Institut Akauntan Malaysia, Felo bagi Institut Akauntan Awam Bertauliah, Australia dan Perancang Kewangan Bertauliah di bawah Persatuan Perancangan Kewangan Malaysia. Beliau telah menamatkan artikelnya di London dan memperoleh pengalaman komersial di beberapa syarikat di United Kingdom. Beliau juga telah berkhidmat di Ernst & Young sebagai Pengurus Kanan Audit sebelum dilantik sebagai Pengurus Besar dan Ketua Pegawai Kewangan Syarikat Perumahan Pegawai Kerajaan Sdn. Bhd. Kemudian, beliau dilantik sebagai Ketua Pegawai Operasi Kumpulan PNB Commercial Sdn. Bhd.,yang merupakann anak syarikat Permodalan Nasional Berhad sebelum memulakan syarikat perundingan kewangannya sendiri. Beliau telah dilantik sebagai Pengarah Malaysian Reinsurance Berhad dari 1 Jun 2016 sehingga 30 September 2019 dan Pengarah MNRB Holdings Berhad dari 1 Januari 2017 sehingga 30 September 2019.

Hijah Arifakh Othman

Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

Hijah Arifakh Othman

Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

HIJAH ARIFAKH OTHMAN, berumur lima puluh sembilan (59) tahun, wanita, warganegara Malaysia, merupakan Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif sejak 1 Oktober 2019. Beliau memperoleh Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Matematik dan Sains Komputer dari City University of London. Beliau memulakan kerjayanya di Bank Negara Malaysia (“BNM”) pada tahun 1984 di mana beliau telah berkhidmat di pelbagai bahagian termasuk dalam jawatan-jawatan utama seperti Pengurus / Ketua Bahagian Pengurusan Portfolio Pendapatan Tetap Rizab Luaran dan Penolong Pengurus Besar / Ketua Perbendaharaan Danamodal dari tahun 1989 hingga tahun 2000. Beliau juga pernah berkhidmat sebagai Pengarah / Ketua Bahagian Pendapatan Tetap Asia di Standard Chartered Bank Malaysia dan seterusnya sebagai Naib Presiden Eksekutif / Ketua Bahagian Perbendaharaan Kumpulan Perniagaan di Malayan Banking Berhad dari tahun 2006 hingga tahun 2009. Beliau kemudiannya dilantik sebagai Pengarah Urusan / Ketua Pegawai Eksekutif Hong Leong Islamic Bank dari tahun 2009 hingga tahun 2011. Kini, beliau merupakan Pengarah KAF Investment Bank Berhad dan Export-Import Bank Malaysia Berhad. Beliau telah dilantik sebagai ahli Jawatankuasa Penyenaraian Bursa Malaysia Berhad sejak Julai 2016. Beliau juga telah dilantik sebagai Pengarah MNRB Holdings Berhad dari 1 Jun 2015 sehingga 30 September 2019.

Woon Tai Hai

Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

Woon Tai Hai

Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

WOON TAI HAI, berumur enam puluh satu (61), seorang lelaki, warganegara Malaysia; merupakan Pengarah Bebas Bukan Eksekutif berkuatkuasa 1 September 2019. Beliau memperoleh Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan, Ijazah Pascasiswazah Perakaunan dan Kewangan dari Universiti Teknologi Sydney, Australia dan Sarjana Muda Sains dari Universiti New South Wales, Australia. Beliau mempunyai lebih daripada tiga puluh lima (35) tahun pengalaman dalam bidang Teknologi Maklumat ("IT") dan Pengurusan Risiko. Setelah menamatkan pengajian, beliau menghabiskan sebelas (11) tahun bekerja di Industri Perkhidmatan Kewangan di Australia termasuk Lloyd's Bank NZA dan Commonwealth Bank of Australia sebelum kembali ke Malaysia pada tahun 1993. Beliau kemudiannya berkhidmat selama empat (4) tahun di sebuah syarikat Penyedia dan Penyelesaian Sistem yang besar yang memberi tumpuan kepada sektor Perbankan dan Kewangan Malaysia. Pada tahun 1998, beliau menyertai KPMG Malaysia sebagai Pengarah dan telah memegang pelbagai jawatan termasuk Ketua Pegawai Penerangan dan Ketua Pegawai Pengetahuan sebelum beliau bersara pada tahun 2013. Sepanjang enam belas tahun (16) tahun berkhidmat dengan KPMG, beliau telah dimasukkan ke dalam Perkongsian dan mengetuai pasukan dari pelbagai bidang (termasuk pasukan serantau) untuk membantu syarikat-syarikat multinasional, perusahaan kecil dan sederhana, Kementerian- Kementerian Kerajaan serta Agensi-Agensi Kerajaan dan juga pelanggan-pelanggan tempatan. Selepas bersara, beliau dilantik sebagai Pengarah Eksekutif di BDO Consulting, dimana beliau telah berkhidmat sebagai Perunding Pengurusan untuk para pelanggan berkaitan IT dan peningkatan operasi, dan berjaya membangunkan rangka kerja Big Data Analytics untuk sebuah agensi Kerajaan tempatan yang utama. Pada tahun 2017, beliau telah memilih untuk bersara awal untuk berkecimpung dalam bidang lain. Pada tahun 2018, beliau telah dilantik sebagai Penasihat, Ahli Jawatankuasa dan Ahli Lembaga Pengarah masing-masing kepada Persatuan Industri Kebangsaan, Perbadanan Produktiviti Negara (“NPC”) dan Majlis Perniagaan. Di samping itu, beliau juga membantu audit CyberSecurity dan penglibatan pematuhan bagi sebuah syarikat automotif; dan menjadi pemudahcara satu siri bengkel CyberSecurity untuk pengamal industri. Beliau juga telah dilantik sebagai Pengarah Takaful Ikhlas Family Berhad (dahulu dikenali sebagai Takaful Ikhlas Berhad) berkuatkuasa 1 September 2019.

Heading

Heading