Kumpulan Pengurusan Kanan

Heading

Heading

Takaful Ikhlas Family Berhad
Takaful Ikhlas General Berhad

Mohd Din Merican

Presiden & Ketua Pegawai Eksekutif Takaful Ikhlas Family Berhad

Mohd Din Merican

Presiden & Ketua Pegawai Eksekutif Takaful Ikhlas Family Berhad

Mohd Din Merican ialah Presiden & Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan MNRB Holdings Berhad. Beliau memperoleh Ijazah Sarjana Muda Perdagangan (Kepujian) dari Carleton University, Ottawa, Kanada. Beliau adalah Associate of The Malaysian Insurans Institute (AMII) sejak tahun 1991. Beliau mempunyai pengalaman selama tiga puluh tahun (30) dalam industri insurans dan telah memegang jawatan pengurusan utama dalam pelbagai insurans, pembrokeran insurans dan firma reinsurans termasuk Pegawai Utama & Ketua Pengurus SCOR Switzerland Ltd (Converium Ltd), Cawangan Labuan.

Sebelum menyertai MNRB, beliau merupakan Ketua Pegawai Operasi Maybank Ageas Holdings Berhad dan Ketua Pegawai Eksekutif Etiqa Insurans Berhad. Beliau juga merupakan ahli Jawatankuasa Pengurusan Persatuan Insurans Am Malaysia, Persatuan Insurans Kebangsaan Malaysia dan Presiden Persatuan Insurans Hayat Malaysia. Juga Pengarah Malaysian Reinsurance Berhad, Takaful Ikhlas Berhad, Takaful Ikhlas Am Berhad, Sinar Seroja Berhad (dahulunya dikenali sebagai MNRB Retakaful Berhad), Labuan Reinsurance (L) Ltd., Malaysian Re (Dubai) Ltd. dan Motordata Research Consortium Sdn. Bhd.

Pada 23 November 2018, beliau telah dilantik sebagai Presiden & Ketua Pegawai Eksekutif Takaful Ikhlas Berhad dan seterusnya dilantik sebagai Presiden & Ketua Pegawai Eksekutif Takaful Ikhlas Keluarga Berhad berkuatkuasa 30 November 2018.

Nazrul Hisham Abdul Hamid

Naib Presiden Kanan & Ketua Pegawai Operasi

Nazrul Hisham Abdul Hamid

Naib Presiden Kanan & Ketua Pegawai Operasi

Berkelulusan Ijazah Perakaunan dan Kewangan dari University of Hull, United Kingdom dan Sarjana Perniagaan dan Pentadbiran dari Universiti Teknologi Mara (UiTM). Beliau juga merupakan ahli Bertauliah dari Institut Juruaudit Dalaman Malaysia (IIAM) dan mempunyai lebih daripada 20 tahun pengalaman yang luas dalam pelbagai industri dan syarikat awam tersenarai yang memegang jawatan pengurusan kanan.

Penglibatan beliau dalam industri takaful bermula pada Jun 2007, di mana beliau telah dilantik sebagai Ketua Juruaudit Dalaman / Pengurus Besar Kumpulan bagi Syarikat Takaful Malaysia Bhd. Beliau telah secara agresif terlibat dalam menyusun semula proses perniagaan, pengurusan risiko dan sistem kawalan dalaman Syarikat.  Beliau kemudian dilantik sebagai Pengurus Besar Operasi yang bertanggungjawab menguruskan pengunderaitan, Retakaful, Sijil Pemprosesan, Tuntutan, Perkhidmatan Pelanggan dan Operasi Cawangan.  Beliau dilantik sebagai “Authorised Representative Officer” pada 1 Julai 2018. Beliau menyertai Takaful Ikhlas Berhad pada 9 Jun 2014 sebagai Naib Presiden Kanan & Ketua Pegawai Operasi Perniagaan.

Beliau kemudiannya dilantik sebagai Ketua Pegawai Operasi Takaful Ikhlas Berhad berkuatkuasa 23 November 2018 dan seterusnya telah dilantik sebagai Ketua Pegawai Operasi Takaful Ikhlas Keluarga Berhad berkuatkuasa 30 November 2018.

Cheah Sze Chuen

Naib Presiden Kanan & Ketua Perkhidmatan Aktuari

Cheah Sze Chuen

Naib Presiden Kanan & Ketua Perkhidmatan Aktuari

Memperolehi Ijazah Sarjana Muda Sains Aktuari daripada Cass Business School, London. Beliau berpengalaman sebagai Aktuari di Legal and General Assurance Society (Syarikat di United Kingdom) sekitar 2008 hingga 2015 dalam pelbagai peranan termasuk penilaian dan penetapan harga dan beliau merupakan “Fellow di Institute of Actuaries dari Institute and Faculty of Actuaries”.

Penglibatannya yang meluas dalam industri takaful bermula pada bulan Januari 2015, setelah beliau kembali ke Malaysia bagi mengendali Pengurusan Risiko Kewangan di salah sebuah pengendali Takaful tempatan.

Beliau kemudian dilantik sebagai Ketua Pengurusan Risiko di mana beliau mengetuai pasukan bahagian risiko bagi meningkatkan kualiti kawalan dan kesedaran risiko dalam Syarikat, serta meningkatkan keupayaan pasukan pengurusan risiko untuk memberikan sokongan yang sewajarnya untuk inisiatif perniagaan.

Beliau menyertai Takaful Ikhlas Berhad pada 25 September 2017 sebagai Ketua Perkhidmatan Aktuari dan kini adalah Naib Presiden Kanan & Ketua Perkhidmatan Aktuari Takaful Ikhlas Keluarga Berhad berkuatkuasa 30 November 2018.

Fauziah Md Hasan

Naib Presiden Kanan & Ketua Pegawai Kewangan

Fauziah Md Hasan

Naib Presiden Kanan & Ketua Pegawai Kewangan

Akauntan Bertauliah Awam, memperolehi Ijazah Sarjana Muda Perakaunan daripada Universiti Kebangsaan Malaysia dan memperolehi lebih 20 tahun pengalaman pekerjaan dalam pelbagai fungsi perakaunan dan pengurusan kewangan dalam industri insurans dan takaful. Beliau memulakan kerjaya beliau di Ernst & Young selepas pengijazahan, di mana beliau menghabiskan 3 tahun bekerja sebagai Juruaudit. Beliau telah menyertai Talasco Insurance Sdn. Bhd (Talasco) sebagai Eksekutif dan kemudiannya dinaikkan pangkat sebagai Penolong Pengurus Besar, Kewangan. Pengalaman kerja beliau dengan Talasco adalah selama 9 tahun.

Kerjaya beliau di industri Takaful bermula apabila beliau menyertai Takaful Nasional Bhd (Takaful Nasional) di mana beliau berkhidmat selama 6 tahun. Beliau menyertainya sebagai Pengurus, Kawalan Kredit dan kemudiannya dinaikkan pangkat kepada Naib Presiden, Akaun Korporat. Selepas penggabungan antara Takaful Nasional dan Maybank Takaful, beliau dipertanggungjawabkan untuk menyelia Jabatan Kewangan kedua-dua entiti.

Sebelum menyertai Takaful IKHLAS pada 3hb Ogos 2008, beliau pernah berkhidmat sebagai Penolong Pengurus Besar, Kewangan di Syarikat Takaful Malaysia Bhd. Beliau menyertai Takaful IKHLAS sebagai Penolong Naib Presiden, Akaun & Kewangan. Jawatan beliau kemudiannya ditukar kepada Naib Presiden dan Ketua, Kewangan – Am pada 1 Februari 2010. Beliau dilantik sebagai Naib Presiden Kanan & Ketua Pegawai Kewangan berkuatkuasa 1 November 2013.

Beliau kini adalah Naib Presiden Kanan & Ketua Pegawai Kewangan Takaful Ikhlas Keluarga Berhad berkuatkuasa 30 November 2018.

Lee Kok Seong

Naib Presiden Kanan & Ketua Pegawai Informasi

Lee Kok Seong

Naib Presiden Kanan & Ketua Pegawai Informasi

Berkelulusan Sarjana Sains Strategik Teknologi Maklumat Perniagaan dari University of Portsmouth, United Kingdom pada tahun 2008. Beliau mempunyai lebih 27 tahun pengalaman bekerja dalam bidang teknologi maklumat dan komunikasi di mana 18 tahun pengalaman adalah dari industri insurans konvensional dan takaful.

Beliau menyertai Takaful Ikhlas Berhad pada 11 Ogos 2015 sebagai Naib Presiden Kanan & Ketua Pegawai Informasi. Beliau kini dipertanggungjawabkan untuk memimpin Sistem & Perkhidmatan Maklumat untuk memberikan Perkhidmatan Teknologi yang dinamik dan efisyen untuk menyokong pembangunan penyelesaian yang sejajar dengan strategi perniagaan Takaful Ikhlas Berhad.

Beliau kini adalah Naib Presiden Kanan & Ketua Pegawai Informasi Takaful Ikhlas Keluarga Berhad berkuatkuasa 30 November 2018.

Mohd Jafni Abd Jalil

Mohd Jafni Abd Jalil

Naib Presiden Kanan & Ketua Pegawai Komersil

Mohd Jafni Abd Jalil

Naib Presiden Kanan & Ketua Pegawai Komersil

Berkelulusan Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan dari Universiti Utara Malaysia dan Sarjana Pentadbiran Perniagaan dari Universiti Putra Malaysia.

Beliau memulakan kerjayanya pada tahun 1996 dengan salah sebuah syarikat insurans hayat tempatan. Beliau mempunyai pengalaman lebih 20 tahun dalam bidang Penjualan & Pemasaran di mana 16 tahun adalah di dalam industri insurans hayat & takaful keluarga.

Sebelum menyertai Takaful IKHLAS, beliau merupakan Penolong Pengurus Besar Perbankan Pengguna Bank Islam Malaysia Berhad yang menguruskan pengurusan jualan untuk pendapatan berasaskan yuran selama 6 tahun.

Beliau menyertai Takaful Ikhlas Family Berhad pada 2 Julai 2019 sebagai Naib Presiden Kanan / Ketua Pegawai Komersil.

Eddy Azly Abidin

Presiden & Ketua Pegawai Eksekutif Takaful Ikhlas General Berhad

Eddy Azly Abidin

Presiden & Ketua Pegawai Eksekutif Takaful Ikhlas General Berhad

Berkelulusan “Associateship of Chartered Insurance Institute” dari The Chartered Insurance Institute, United Kingdom dan Sarjana Pentadbiran Perniagaan dari Universiti of Glasgow, Scotland. Beliau adalah penginsurans bertauliah dan mempunyai lebih daripada 20 tahun pengalaman luas dalam pengunderaitan insurans am dan operasi di pelbagai bidang di dalam industri insurans termasuk 19 tahun pengalaman berkhidmat dengan sebuah anak syarikat awam yang tersenarai. Sebelum menyertai Takaful Ikhlas Berhad, beliau merupakan Pengurus Besar, Divisyen Pengunderaitan di Lonpac Insurance Bhd.

Beliau menyertai Takaful Ikhlas Berhad pada 1 April 2016 sebagai Naib Presiden Kanan dan Ketua Pegawai Operasi Perniagaan – Am.  Pada 30 November 2018, beliau telah dilantik sebagai Presiden & Ketua Pegawai Eksekutif Takaful Ikhlas Am Berhad.

Ahmad Fariman Yunus

Naib Presiden Kanan & Ketua Pengunderaitan

Ahmad Fariman Yunus

Naib Presiden Kanan & Ketua Pengunderaitan

Berkelulusan Ijazah Sains Matematik (Kepujian) daripada Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Beliau mempunyai lebih daripada 20 tahun pengalaman yang luas dalam pengunderaitan harta, kajian & pengurusan risiko, sistem pengunderaitan dan operasi. Sebelum menyertai Takaful Ikhlas Berhad, beliau merupakan Pengarah - Pengunderaitan Teknikal di Lonpac Insurance Bhd.

Beliau menyertai Takaful Ikhlas Berhad pada 1 April 2016 sebagai Naib Presiden Kanan & Ketua, Pengunderaitan – Am.

Pada 30 November 2018, beliau telah dilantik sebagai Naib Presiden Kanan & Ketua Pengunderaitan Takaful Ikhlas Am Berhad.

Jeffry Shah Abdul Wahab

Naib President Kanan & Ketua Bankatakaful

Jeffry Shah Abdul Wahab

Naib President Kanan & Ketua Bankatakaful

Jeffry Shah memulakan kerjayanya pada tahun 1996 dengan Sime Insurance Brokers Sdn Bhd. Beliau memiliki lebih 20 tahun pengalaman kerjaya dalam kedua-dua industri konvensional dan takaful di Malaysia. Sebelum menyandang jawatan sekarang, beliau telah berkhidmat dengan Hong Leong MSIG Takaful Berhad sebagai Pengurus Besar, Perniagaan Takaful Am di mana beliau bertanggungjawab dalam menguruskan keseluruhan pembangunan dan operasi perniagaan Takaful Am.

Beliau menyertai Takaful Ikhlas Berhad pada 1 Ogos 2016 sebagai Naib Presiden Kanan & Ketua Pegawai Komersial - Am. Tanggungjawab utama beliau adalah untuk meningkatkan pertumbuhan Takaful IKHLAS dalam kedua-dua perniagaan Korporat & Runcit dan menyelia semua strategi pemasaran Takaful Am ke arah mencapai visi korporat Syarikat.

Pada 30 November 2018, beliau telah dilantik sebagai Ketua Pegawai Komersial Takaful Ikhlas Am Berhad.

Kamarulzaman Mohd Nasir

Naib Presiden Kanan & Ketua Penyelesaian Korporat

Kamarulzaman Mohd Nasir

Naib Presiden Kanan & Ketua Penyelesaian Korporat

Beliau berkelulusan Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Zoologi dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Mempunyai lebih 26 tahun pengalaman dalam pengunderaitan insurans dan pembangunan perniagaan dengan salah sebuah anak syarikat di sebuah syarikat yang tersenarai di Bursa Malaysia.  Sebelum menyertai Takaful Ikhlas General Berhad, beliau merupakan Timbalan Pengurus Besar – Pembangunan Perniagaan (Agensi) di Lonpac Insurans Bhd.

Beliau menyertai Takaful Ikhlas General Berhad pada 4 hb Februari 2019 sebagai Naib Presiden  Kanan & Ketua Penyelesaian Korporat.

Shamsul Azman Bin Alias

Naib Presiden Kanan & Ketua Agensi

Shamsul Azman Bin Alias

Naib Presiden Kanan & Ketua Agensi

Lulusan Ijazah Sarjana Muda Perakaunan dari Universiti Kebangsaan Malaysia.

Beliau mempunyai pengalaman yang luas di dalam industri insurans setelah berkhidmat sebagai pengawal selia dan juga di dalam industri.  Beliau memulakan kerjayanya di Jabatan Penyeliaan Insurans Bank Negara Malaysia dari tahun 1987 hingga 1999. Tugas utama beliau adalah  membuat pemeriksaan di luar untuk syarikat insurans.

Beliau kemudian meninggalkan Bank Negara Malaysia pada tahun 2000 untuk berkhidmat di The American Malaysian Insurance yang dahulunya dikenali sebagai  Commerce Assurance Berhad. Pada tahun 2011, beliau meninggalkan Commerce Assurance Berhad, dan seterusnya berkhidmat di sebuah syarikat media dan di sebuah syarikat insurans broker.

Beliau menyertai Takaful Ikhlas General Berhad pada 4 Februari 2019 sebagai Naib Presiden Kanan & Ketua Agensi.

Heading

Heading