Kumpulan Pengurusan Kanan

Heading

Heading

Takaful Ikhlas Family Berhad
Takaful Ikhlas General Berhad

Muhammad Fikri Mohamad Rawi

Presiden & Ketua Pegawai Eksekutif Takaful Ikhlas Family Berhad

Muhammad Fikri Mohamad Rawi

Presiden & Ketua Pegawai Eksekutif Takaful Ikhlas Family Berhad

Muhammad Fikri Mohamad Rawi adalah Presiden & Ketua Pegawai Eksekutif Takaful Ikhlas Family Berhad. Berkelulusan Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan daripada Universiti Western Michigan Kalamazoo, Amerika Syarikat. Beliau mempunyai lebih 28 tahun pengalaman di dalam bidang perbankan, insurans dan takaful.

Sebelum menyertai Takaful Ikhlas Family Berhad, beliau merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Sun Life Malaysia Takaful Berhad. Beliau telah dilantik sebagai Presiden & Ketua Pegawai Eksekutif Takaful Ikhlas Family Berhad pada 14 Januari 2022.

Lee Kok Seong

Naib Presiden Kanan & Ketua Pegawai Informasi

Lee Kok Seong

Naib Presiden Kanan & Ketua Pegawai Informasi

Berkelulusan Sarjana Sains Strategik Teknologi Maklumat Perniagaan dari University of Portsmouth, United Kingdom pada tahun 2008. Beliau mempunyai lebih 27 tahun pengalaman bekerja dalam bidang teknologi maklumat dan komunikasi di mana 18 tahun pengalaman adalah dari industri insurans konvensional dan takaful.

Beliau menyertai Takaful Ikhlas Berhad pada 11 Ogos 2015 sebagai Naib Presiden Kanan & Ketua Pegawai Informasi. Beliau kini dipertanggungjawabkan untuk memimpin Sistem & Perkhidmatan Maklumat untuk memberikan Perkhidmatan Teknologi yang dinamik dan efisyen untuk menyokong pembangunan penyelesaian yang sejajar dengan strategi perniagaan Takaful Ikhlas Berhad.

Beliau kini adalah Naib Presiden Kanan & Ketua Pegawai Informasi Takaful Ikhlas Keluarga Berhad berkuatkuasa 30 November 2018.

Mohd Jafni Abd Jalil

Mohd Jafni Abd Jalil

Naib Presiden Kanan & Ketua Pegawai Komersil

Mohd Jafni Abd Jalil

Naib Presiden Kanan & Ketua Pegawai Komersil

Berkelulusan Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan dari Universiti Utara Malaysia dan Sarjana Pentadbiran Perniagaan dari Universiti Putra Malaysia.

Beliau memulakan kerjayanya pada tahun 1996 dengan salah sebuah syarikat insurans hayat tempatan. Beliau mempunyai pengalaman lebih 20 tahun dalam bidang Penjualan & Pemasaran di mana 16 tahun adalah di dalam industri insurans hayat & takaful keluarga.

Sebelum menyertai Takaful IKHLAS, beliau merupakan Penolong Pengurus Besar Perbankan Pengguna Bank Islam Malaysia Berhad yang menguruskan pengurusan jualan untuk pendapatan berasaskan yuran selama 6 tahun.

Beliau menyertai Takaful Ikhlas Family Berhad pada 2 Julai 2019 sebagai Naib Presiden Kanan / Ketua Pegawai Komersil.

Norhafizah Ahmad

Norhafizah Ahmad

Naib Presiden Kanan & Ketua Pegawai Kewangan

Norhafizah Ahmad

Naib Presiden Kanan & Ketua Pegawai Kewangan

Berkelulusan Ijazah Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian) dari Universiti Tenaga Nasional. Beliau merupakan ahli Malaysian Institute of Accountants (MIA) dan juga Fellow dari Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) United Kingdom.
 
Beliau memulakan kerjayanya di Ernst & Young dan kemudian menyertai syarikat insuran multinasional sebagai Ketua Kewangan. Sebelum menyertai Takaful IKHLAS, beliau merupakan Naib Presiden Kanan Kewangan untuk syarikat pegangan kewangan di Malaysia.
 
Beliau menyertai Takaful Ikhlas Family Berhad pada 3 September 2020 sebagai Naib Presiden Kanan & Ketua Pagawai Kewangan.

Ganesh Prakash

Naib Presiden Kanan, Ketua Perkhidmatan Aktuari dan Aktuari yang Dilantik

Ganesh Prakash

Naib Presiden Kanan, Ketua Perkhidmatan Aktuari dan Aktuari yang Dilantik

Memperolehi Ijazah Sarjana Muda Sains Aktuari daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau mempunyai pengalaman dalam bidang aktuari, strategi dan operasi yang diperolehi sepanjang kariernya dalam industri dan syarikat perundingan insurans di Malaysia dan rantau ASEAN.

Beliau merupakan “Fellow of the Society of Actuaries” dan mempunyai pengalaman sekitar 20 tahun yang meliputi laporan kewangan, perancangan perniagaan, penilaian aktuari, pengurusan modal, pembangunan produk, harga produk teknikal, strategi perniagaan dan pengedaran, serta pengurusan risiko dengan syarikat-syarikat insurans multinasional seperti Manulife, AIA, AXA dan lain-lain.

Beliau menyertai Takaful Ikhlas Family Berhad pada 7 Disember 2020 sebagai Naib Presiden Kanan & Ketua Perkhidmatan Aktuari dan merupakan Aktuari yang Dilantik untuk Takaful Ikhlas Family Berhad.

Noor Jaznifa Mohd Noor

Naib Presiden Kanan & Ketua Pegawai Operasi Perniagaan

Noor Jaznifa Mohd Noor

Naib Presiden Kanan & Ketua Pegawai Operasi Perniagaan

Berkelulusan Ijazah Sarjana Muda Insurans (Kepujian) dari Universiti Teknologi MARA.

Beliau memulakan kerjayanya sebagai Pengunderaitan Perubatan. Beliau mempunyai lebih daripada 20 tahun pengalaman bekerja dalam industri insurans hayat dan takaful keluarga. Sepanjang kerjayanya beliau telah berkhidmat di dalam kedua-dua institusi kewangan multinasional dan tempatan seperti Prudential, Uni Asia Life, HSBC, AIA, Syarikat Takaful Malaysia Berhad dan FWD.

Sebelum menyertai Takaful Ikhlas Family Berhad, beliau merupakan Ketua Operasi bagi FWD Group Development (Malaysia) Sdn Bhd/FWD Takaful. Beliau juga menyertai Takaful Ikhlas Family Berhad pada 1 Ogos 2019 sebagai Naib Presiden & Ketua Operasi.

Beliau telah dilantik sebagai Naib Presiden Kanan & Ketua Pegawai Operasi Perniagaan pada 1 September 2021.

Dato’ Rudy Rodzila Che Lamin

Presiden & Ketua Pegawai Eksekutif Takaful Ikhlas General Berhad

Dato’ Rudy Rodzila Che Lamin

Presiden & Ketua Pegawai Eksekutif Takaful Ikhlas General Berhad

Dato’ Rudy Rodzila Che Lamin adalah Presiden & Ketua Pegawai Eksekutif Takaful Ikhlas General Berhad. Berkelulusan Sarjana dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dengan Sarjana Pengurusan serta memiliki kelayakan yang diperakui daripada Persatuan Akauntan Antarabangsa (UK). Beliau mempunyai pengalaman lebih 28 tahun dalam industri kewangan, perbankan dan insurans.

Sebelum menyertai Takaful Ikhlas General Berhad, beliau merupakan Naib Presiden Eksekutif, Ketua Pengagihan Wilayah di Kumpulan Etiqa. Sebelum pelantikannya sebagai Presiden & Ketua Pegawai Eksekutif Takaful Ikhlas General Berhad pada 30 November 2021, beliau merupakan Bakal Presiden & Ketua Pegawai Eksekutif Takaful Ikhlas General Berhad dari 1 November 2021 hingga 29 November 2021.

Asri Suratman

Naib Presiden Kanan & Ketua Pegawai Operasi Perniagaan

Asri Suratman

Naib Presiden Kanan & Ketua Pegawai Operasi Perniagaan

Berkelulusan Ijazah Sarjana Muda Pengajian Perniagaan dalam jurusan Insurans dari Universiti Teknologi Mara (UiTM). Mempunyai lebih daripada 20 tahun pengalaman dalam industri insurans am dan telah memegang pelbagai jawatan kanan di pelbagai syarikat insurans. Sebelum menyertai Takaful IKHLAS, beliau merupakan Pengurus Besar Pengunderaitan di Tokio Marine Insurans (Malaysia) Berhad. Beliau menyertai Takaful Ikhlas General Berhad pada 17 September 2019 sebagai Naib Presiden Kanan & Ketua Pegawai Operasi Perniagaan.

Ahmad Fariman Yunus

Naib Presiden Kanan & Ketua Pengunderaitan

Ahmad Fariman Yunus

Naib Presiden Kanan & Ketua Pengunderaitan

Berkelulusan Ijazah Sains Matematik (Kepujian) daripada Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Beliau mempunyai lebih daripada 20 tahun pengalaman yang luas dalam pengunderaitan harta, kajian & pengurusan risiko, sistem pengunderaitan dan operasi. Sebelum menyertai Takaful Ikhlas Berhad, beliau merupakan Pengarah - Pengunderaitan Teknikal di Lonpac Insurance Bhd.

Beliau menyertai Takaful Ikhlas Berhad pada 1 April 2016 sebagai Naib Presiden Kanan & Ketua, Pengunderaitan – Am.

Pada 30 November 2018, beliau telah dilantik sebagai Naib Presiden Kanan & Ketua Pengunderaitan Takaful Ikhlas Am Berhad.

Jeffry Shah Abdul Wahab

Naib President Kanan & Ketua Bankatakaful

Jeffry Shah Abdul Wahab

Naib President Kanan & Ketua Bankatakaful

Jeffry Shah memulakan kerjayanya pada tahun 1996 dengan Sime Insurance Brokers Sdn Bhd. Beliau memiliki lebih 20 tahun pengalaman kerjaya dalam kedua-dua industri konvensional dan takaful di Malaysia. Sebelum menyandang jawatan sekarang, beliau telah berkhidmat dengan Hong Leong MSIG Takaful Berhad sebagai Pengurus Besar, Perniagaan Takaful Am di mana beliau bertanggungjawab dalam menguruskan keseluruhan pembangunan dan operasi perniagaan Takaful Am.

Beliau menyertai Takaful Ikhlas Berhad pada 1 Ogos 2016 sebagai Naib Presiden Kanan & Ketua Pegawai Komersial - Am. Tanggungjawab utama beliau adalah untuk meningkatkan pertumbuhan Takaful IKHLAS dalam kedua-dua perniagaan Korporat & Runcit dan menyelia semua strategi pemasaran Takaful Am ke arah mencapai visi korporat Syarikat.

Pada 30 November 2018, beliau telah dilantik sebagai Ketua Pegawai Komersial Takaful Ikhlas Am Berhad.

Muhammad Ridzuan Ismail

Naib Presiden Kanan & Ketua Pegawai Kewangan

Muhammad Ridzuan Ismail

Naib Presiden Kanan & Ketua Pegawai Kewangan

Berkelulusan Ijazah Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian) dari Universiti Lancaster, United Kingdom. Beliau merupakan ahli Malaysian Institute of Accountants (MIA) dan juga Fellow dari Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) United Kingdom. Beliau mempunyai pengalaman sekitar 20 tahun dalam industri Takaful Am, Takaful Keluarga, Insurans Semula dan Takaful Semula meliputi bidang perakaunan dan kewangan.

Beliau memulakan kerjayanya pada tahun 2002 dengan Etiqa Takaful Berhad dan kemudiannya menyertai Syarikat Takaful Malaysia Berhad pada tahun 2008 sebagai Timbalan Pengurus. Beliau menyertai Takaful Ikhlas Berhad pada tahun 2010 sebagai Ketua Pelaporan Kewangan. Pada tahun 2017, beliau juga dipertanggungjawabkan sebagai Ketua Pelaporan Kewangan Kumpulan di syarikat induk, MNRB Holdings Berhad meliputi pelaporan kewangan bagi semua syarikat di dalam Kumpulan MNRB.

Pada 30 November 2018, beliau telah dilantik sebagai Naib Presiden & Ketua Kewangan Takaful Ikhlas General Berhad dan kemudiannya Naib Presiden Kanan & Ketua Pegawai Kewangan Takaful Ikhlas General Berhad dari 1 April 2021.

Heading

Heading

Heading

Heading

Heading

Heading