24 HOURS BANTUAN IKHLAS

1-800-88-1186

General Line: 03 27239999
Fax: 03 27239998
IKHLAS Care: 03 27239696
Salam IKHLAS: 03 27239696
Email: ikhlascare@takaful-ikhlas.com.my
 complaints@takaful-ikhlas.com.my

LPPSA Scheme

Skim LPPSA

IKHLAS Takaful Gadaijanji

Sekiranya berlaku kematian dan keilatan kekal dan menyeluruh,IKHLAS Takaful Gadaijanji akan melangsaikan amaun pembiayaan yang belum dijelaskan. Apabila musibah menimpa, IKHLAS Takaful Gadaijanji dapat meringankan beban keluarga yang ditinggalkan dan waris tidak perlu menanggung baki hutang atau menjual kediaman yang dicagarkan bagi menjelaskan baki hutang.

HELAIAN KETERANGAN PRODUKLaman Mikro LPPSA

 

IKHLAS Takaful Pemilik Rumah

Pelan ini menyediakan perlindungan komprehensif untuk kediaman anda dan/atau termasuk isi kandungannya. Anda juga beroleh ketenangan fikiran memandangkan harta anda dilindungi sepenuhnya.

HELAIAN KETERANGAN PRODUK