Simpanan & Berkaitan Pelaburan

Heading

Heading

Simpanan

Anda boleh menyimpan sambil memperoleh perlindungan. Sebuah pelan ideal yang merangkumi elemen simpanan dan perlindungan Takaful.

Melindungi wanita daripada ketidaktentuan hidup.

Berkaitan Pelaburan
Sebuah pelan berkaitan pelaburan yang menggabungkan pelaburan dan perlindungan. Caruman anda bukan sahaja menawarkan perlindungan takaful, malah sebahagian daripada caruman tersebut akan dilaburkan dalam dana pelaburan khas yang anda pilih.

Pelan perlindungan yang boleh disesuaikan bagi memenuhi gaya hidup dan juga dompet anda.

Maksimumkan pulangan pelaburan sambil menikmati perlindungan Takaful melalui pelan caruman tunggal berkaitan pelaburan.

Heading

Heading