24 HOURS BANTUAN IKHLAS

1-800-88-1186

General Line: 03 27239999
Fax: 03 27239998
IKHLAS Care: 03 27239696
Salam IKHLAS: 03 27239696
Email: ikhlascare@takaful-ikhlas.com.my
 complaints@takaful-ikhlas.com.my

Simpanan

SIMPANAN

IKHLAS Savings Prime Takaful

Ini adalah pelan unggul yang menyediakan dana simpanan dan turut menawarkan perlindungan Takaful. Pelan ini memberi perlindungan ke atas Peserta Takaful terhadap kematian atau keilatan kekal dan menyeluruh sehingga Sijil Takaful matang.

PDF icon HELAIAN PENERANGAN PRODUK

 

IKHLAS Wanita Elegance Takaful

Pelan ini direka khas untuk memberi perlindungan ke atas Peserta Takaful terhadap kematian, keilatan kekal dan menyeluruh, kanser khusus bagi wanita, dan pelbagai penyakit berkaitan wanita sehingga Sijil Takaful matang.

Terdapat 2 jenis pelan di bawah IKHLAS Wanita Elegance Takaful, iaitu:

a) IKHLAS Wanita Elegance Takaful dengan Manfaat Kehamilan
b) IKHLAS Wanita Elegance Takaful tanpa Manfaat Kehamilan

PDF icon HELAIAN PENERANGAN PRODUK