IKHLAS Office Niaga Takaful

Heading

Heading

Apakah manfaat yang ditawarkan?
 

Kebakaran

 

Kecurian

 

Wang

 

Liabiliti Awam

 

Plat / Kepingan Kaca

 

Liabiliti Majikan

 

Kemalangan Diri Berkumpulan

Siapakah yang layak memohon?
 

Pemilik perniagaan

 

Pemilik premis

 

Penyewa premis

Bagaimana anda boleh memohon?
 

Melalui Pengantara Takaful IKHLAS

Ringkasan

Lain-lain pakej IKHLAS Niaga Takaful yang boleh didapati:

  • IKHLAS Clinic Niaga Takaful
  • IKHLAS Commercial Niaga Takaful
  • IKHLAS Retail Niaga Takaful
 

Heading

Heading