IKHLAS Idaman

Heading

Heading

Ini merupakan Pelan Takaful Berkumpulan, yang diwujudkan untuk menyediakan perlindungan sekiranya berlaku Kematian, Hilang Upaya Menyeluruh & Kekal (TPD), Hilang Upaya Separa & Kekal (PPD) dan Penyakit Kritikal. Pelan ini juga mempunyai elemen simpanan dengan begitu banyak manfaat lain seperti Manfaat Hospital, Manfaat Perbelanjaan Kematian Mengejut, Manfaat Pembayaran Balik Rawatan Perubatan Pesakit Luar serta Manfaat Hilang Upaya dan Kemalangan Utama.

Heading

Heading

Heading

Heading

Heading

Heading