IKHLAS Idaman

Heading

Heading

IKHLAS Idaman
Apakah manfaat yang ditawarkan?
 

Manfaat kematian

 

Produk ini boleh diubah mengikut kesesuaian kumpulan

 

Pilihan Pengeluaran Tunai Separa
- pengeluaran daripada PIA dibenarkan sehingga 3 kali

 

Pilihan Tambah Nilai

 

Manfaat Matang/Serahan sijil
- penerimaan baki daripada PIA

Siapakah yang layak memohon?
 

Terbuka untuk individu sama ada atas dasar kewajipan atau sukarela untuk individu berumur 30 hari sehingga 79 tahun. Had yang ditetapkan berbeza antara kumpulan, mengikut keperluan pengunderaitan.

Bagaimana anda boleh memohon?
 

Hubungi Ejen Korporat atau terus kepada Pasukan EB

Manfaat Tambahan
  • Manfaat Hilang Upaya Kekal & Menyeluruh

  • Manfaat Hilang Upaya Kekal & Separa

  • Manfaat 36 jenis Penyakit Kritikal

  • Manfaat Hospital

  • Manfaat Perbelanjaan Kematian Mengejut

  • Manfaat Pembayaran Balik Perubatan Pesakit Luar

  • Manfaat Hilang Upaya & Kematian akibat Kemalangan Utama

Ringkasan

IKHLAS Idaman merupakan skim menyeluruh yang menyediakan perlindungan secara holistic serta simpanan bagi anda dan keluarga.

Heading

Heading