IKHLAS Healthcare Solutions

Heading

Heading

IKHLAS Healthcare Solutions
Apakah manfaat yang ditawarkan?
 

Manfaat pesakit dalam

 

Produk ini boleh diubah mengikut kesesuaian kumpulan

Siapakah yang layak memohon?
 

Terbuka untuk individu sama ada atas dasar kewajipan atau sukarela untuk individu berumur 15 hari (anak) sehingga 79 tahun. Had yang ditetapkan berbeza antara kumpulan, mengikut keperluan pengunderaitan.

Bagaimana anda boleh memohon?
 

Hubungi pasukan EB kami

Manfaat Tambahan
  • Manfaat Perubatan Utama

  • Manfaat Pesakit Luar

  • Manfaat Pergigian

  • Manfaat Optik

  • Manfaat Pemeriksaan Eksekutif

  • Manfaat Bersalin

  • Manfaat Perbelanjaan Kematian Mengejut

Ringkasan

Pelan ini menyediakan perlindungan menyeluruh bagi perbelanjaan perubatan yang ditanggung disebabkan oleh:

  • Manfaat Rawatan Hospital dan Penjagaan Pembedahan Berkumpulan
  • Manfaat Penjagaan Pakar bagi Pesakit Luar Berkumpulan; dan
  • Manfaat Penjagaan Pengamal Perubatan Umum bagi Pesakit Luar Berkumpulan

Heading

Heading