IKHLAS Healthcare Solutions

Heading

Heading

Pelan ini menyediakan perlindungan menyeluruh perbelanjaan perubatan disebabkan oleh:

  • Manfaat Rawatan Hospital dan Penjagaan Pembedahan Berkumpulan
  • Manfaat Penjagaan Pakar bagi Pesakit Luar Berkumpulan; dan
  • Manfaat Penjagaan Pengamal Perubatan Umum bagi Pesakit Luar Berkumpulan

Heading

Heading

Heading

Heading

Heading

Heading