IKHLAS Group Term Takaful

Heading

Heading

IKHLAS Group Term Takaful
Apakah manfaat yang ditawarkan?
 

Manfaat kematian

 

Produk ini boleh diubah mengikut kesesuaian kumpulan

Siapakah yang layak memohon?
 

Terbuka untuk individu sama ada atas dasar kewajipan atau sukarela untuk individu berumur 30 hari sehingga 79 tahun. Had yang ditetapkan berbeza antara kumpulan, mengikut keperluan pengunderaitan.

Bagaimana anda boleh memohon?
 

Hubungi pasukan EB kami

Manfaat Tambahan
 • Manfaat Hilang Upaya Kekal & Menyeluruh

 • Manfaat Hilang Upaya Kekal & Separa

 • Manfaat 36 jenis Penyakit Kritikal

 • Manfaat Hospital

 • Manfaat Perbelanjaan Kematian Mengejut

 • Manfaat Hilang Upaya Sementara Menyeluruh (BAHARU)*

 • Manfaat Hilang Upaya Sementara Separa (BAHARU)*

 • Manfaat Penyakit Membawa Maut (BAHARU)*

 • Manfaat Pemulangan (BAHARU)*

 • Manfaat Pembayaran Balik Perubatan Pesakit Luar (BAHARU)*

Ringkasan

Pelan ini menyediakan perlindungan menyeluruh bagi perbelanjaan perubatan yang ditanggung disebabkan oleh:

 • Manfaat Rawatan Hospital dan Penjagaan Pembedahan Berkumpulan
 • Manfaat Penjagaan Pakar bagi Pesakit Luar Berkumpulan; dan
 • Manfaat Penjagaan Pengamal Perubatan Umum bagi Pesakit Luar Berkumpulan

Heading

Heading

Heading

Heading

Heading

Heading