IKHLAS Foreign Worker Compensation Scheme Takaful

Heading

Heading

IKHLAS Foreign Worker Compensation Scheme Takaful
Memberi perlindungan dan pampasan untuk pekerja asing daripada peristiwa yang tidak diingini semasa waktu kerja dan luar waktu kerja
Apakah manfaat yang ditawarkan?
 

Produk ini menyediakan perlindungan untuk kesejahteraan dan kepentingan pekerja asing semasa bekerja di Malaysia. Ianya diwajibkan di bawah Perundangan Malaysia untuk semua majikan yang mengambil pekerja asing untuk mempunyai perlindungan ini.

Siapakah yang layak memohon?
 

Majikan pekerja asing

How to apply?
 

Melalui Pengantara Takaful IKHLAS

Ringkasan

Selain daripada Foreign Worker Compensation Scheme (FWCS) Takaful, anda juga boleh melanggan lain-lain produk Takaful yang berkaitan seperti di bawah:

  • IKHLAS Skim Kemasukan Hospital dan Pembedahan Pekerja Asing (SKHPPA) Takaful; dan
  • IKHLAS Immigration Bond Takaful

Heading

Heading