IKHLAS Commercial Niaga Takaful

Heading

Heading

Apakah manfaat yang ditawarkan?
 

Kebakaran

 

Kecurian

 

Wang

 

Liabiliti Awam

 

Pecahan Kaca

 

Liabiliti Majikan

 

Peril Komprehensif

Siapakah yang layak memohon?
 

Pemilik perniagaan

 

Pemilik premis

 

Penyewa premis

Bagaimana anda boleh memohon?
 

Melalui Pengantara Takaful IKHLAS

Ringkasan

Lain-lain pakej IKHLAS Niaga Takaful yang boleh didapati:

  • IKHLAS Clinic Niaga Takaful
  • IKHLAS Office Niaga Takaful
  • IKHLAS Retail Niaga Takaful
 

Heading

Heading