IKHLAS Savings Prime Takaful

Heading

Heading

IKHLAS Savings Prime Takaful
Menunaikan matlamat kewangan anda
Apakah manfaat yang ditawarkan?
 

Manfaat kematian/TPD

 

Manfaat Matang/Serahan sijil
- penerimaan baki daripada PIA

 

Pilihan Tambah Nilai
- amaun minimum sebanyak RM50 SAHAJA

 

Pilihan Pengeluaran Tunai
- pengeluaran daripada PIA dibenarkan sehingga 5 kali

 

Pengagihan lebihan (jika ada)

TPD : Hilang upaya menyeluruh dan kekal
Siapakah yang layak memohon?
 

Individu berumur 30 hari - 60 tahun

Bagaimana anda boleh memohon?
 

Melalui Ejen Takaful IKHLAS

Rider Yang Boleh Dilampirkan
 • IKHLAS Term Secure Takaful Rider (perlindungan setara / menyusut)

 • IKHLAS Accidental Death & Disability Secure Takaful Rider

 • IKHLAS Critical Illness Secure Takaful Rider (manfaat pra-bayar / tambahan)

 • IKHLAS Hospital Benefit Secure Takaful Rider

 • IKHLAS Waiver of Contribution Secure Takaful Rider

 • IKHLAS Payor Savings Secure Takaful Rider

 • IKHLAS Regular Top Up Secure Takaful Rider

 • IKHLAS Immediate Death Expense Secure Takaful Rider

 • IKHLAS Family Income Benefit Secure Takaful Rider

 • IKHLAS Comprehensive Personal Accident Benefit Secure Takaful Rider

 • IKHLAS Medical Secure Takaful Rider

Ringkasan

SIMPANAN UNTUK IMPIAN ANDA

Bukanlah sesuatu yang mustahil untuk anda mencapai impian dan citacita. IKHLAS SAVINGS PRIME TAKAFUL merupakan pelan simpanan yang menyediakan dana simpanan yang membantu anda menyimpan secara sistematik untuk mengoptimumkan kadar pulangan pelaburan anda secara selamat.

Realisasikan impian dan capai cita-cita anda kerana anda tahu, walau apa pun terjadi, simpanan anda untuk mereka yang tersayang terjamin.

Heading

Heading

Heading

Heading

Heading

Heading