Rider

Heading

Heading

Pencarum

Rider ini akan menggugurkan semua Sumbangan Takaful akan datang yang perlu dijelaskan mengikut Sijil Takaful sekiranya anda didiagnos dengan sebarang penyakit kritikal (seperti yang dinyatakan dalam Sijil Takaful).

Rider ini akan menggugurkan semua Sumbangan Takaful akan datang yang perlu dijelaskan mengikut Sijil Takaful (termasuk rider yang dilampirkan) sekiranya Pembayar meninggal dunia, mengalami Hilang Upaya Menyeluruh dan Kekal (TPD) dan/atau didiagnos menghidapi sebarang penyakit kritikal (seperti yang dinyatakan dalam Takaful Sijil) sebelum tempoh matang Sijil Takaful.

Tambah Nilai

Ini merupakan Rider Takaful yang menyediakan ciri Sumbangan Takaful tambahan yang berfungsi sama seperti akaun simpanan biasa yang ditawarkan oleh institusi kewangan, yang mana ia terikat dengan syarat yang ditetapkan di dalam Sijil Takaful.

Relief

Rider ini menyediakan perlindungan sekiranya Peserta Takaful atau ahli keluarganya meninggal dunia dalam tempoh Sijil Takaful berkuat kuasa.

Pendapatan

Rider ini menyediakan manfaat pendapatan bulanan kepada Peserta Takaful atau keluarga terdekat untuk tempoh yang tinggal di bawah Sijil Takaful sekiranya berlaku kematian, Hilang Upaya Menyeluruh dan Kekal (TPD) dan / atau didiagnos menghidapi sebarang penyakit kritikal (seperti yang dinyatakan dalam Sijil Takaful) sebelum tempoh matang Sijil Takaful.

Heading

Heading

Heading

Heading

Heading

Heading