IKHLASlink Mediplan Secure Takaful Rider

Heading

Heading

IKHLASlink Mediplan Secure Takaful Rider
Apakah manfaat yang ditawarkan?
 

Manfaat Hospital dan Pembedahan

 

Penjagaan Jangka Panjang & lain-lain manfaat perubatan

 

Pilihan - Dialisis Buah Pinggang dan Kanser

 

Tiada had tahunan

 

HANYA perlu menanggung perbezaan caj apabila menaik taraf ke Bilik atau Dewan Bedah yang lebih tinggi daripada kelayakan asal

 

Ganjaran Jika Tiada Tuntutan

 

10 jenis pelan perlindungan disediakan

Siapakah yang layak memohon?
 

Peserta Takaful: 11 – 70 tahun, umur mengikut hari lahir akan datang

 

Orang yang Dilindungi: 30 hari – 70 tahun, umur mengikut hari lahir akan datang

Bagaimana anda boleh memohon?
 

Melalui Ejen Takaful IKHLAS

Rider Yang Boleh Dilampirkan

Produk ini sendiri merupakan rider, maka boleh dilampirkan pada:

 

IKHLASLink Secure Takaful

 
Ringkasan

Dengan IKHLASlink Mediplan Secure Takaful Rider, anda boleh tidur dengan lena dengan pengetahuan bahawa pelan ini akan melindungi anda daripada kos perubatan sekiranya berlaku apa-apa musibah dan perlu rawatan di hospital. Pelan ini boleh membantu meringankan beban kewangan anda.

Pelan Hospital & Pembedahan (H&S) ini adalah rider yang boleh disertakan dengan pelan keluarga individu dengan Sumbangan Takaful berkala dan dijamin boleh diperbaharui.

Heading

Heading