IKHLASlink Critical Illness Secure Takaful Rider

Heading

Heading

IKHLASlink Critical Illness Secure Takaful Rider
Apakah manfaat yang ditawarkan?
 

Perlindungan untuk 36 jenis Penyakit Kritikal

Siapakah yang layak memohon?
 

30 hari - 60 tahun

Bagaimana anda boleh memohon?
 

Melalui Ejen Takaful IKHLAS

Rider Yang Boleh Dilampirkan

Produk ini sendiri merupakan rider, maka boleh dilampirkan pada:

 

IKHLASLink Secure Takaful

 
Ringkasan

Melindungi anda daripada ketidaktentuan hidup. Tiada sesiapa suka memikirkan kemungkinan menghidap penyakit kritikal kerana kita sentiasa menganggap hal ini tidak akan berlaku pada kita. IKHLASlink Critical Illness Secure Takaful Rider memberi perlindungan dan ketenangan jiwa buat anda dan keluarga sekiranya anda didiagnos dengan penyakit kritikal. Rider ini diwujudkan untuk memberi perlindungan disebabkan kehilangan sumber pendapatan sekiranya anda menghidap mana-mana penyakit kritikal seperti yang dinyatakan dalam Rider. Pelan Rider ini hanya boleh didapati apabila dilampirkan pada Pelan Asas.

Ini merupakan rider dengan potongan unit jaminan, yang dilampirkan pada pelan Caruman berkala Takaful berkaitan Pelaburan. 

Heading

Heading