IKHLASlink Comprehensive Critical Illness Benefit Secure Takaful Rider

Heading

Heading

IKHLASlink Comprehensive Critical Illness Benefit Secure Takaful Rider
Apakah manfaat yang ditawarkan?
 

Manfaat Penyakit Kritikal secara Menyeluruh (CCIB)

 

Angioplasti dan Rawatan Invasif Lain untuk Penyakit Arteri Koronari

 

Manfaat CCIB Pemulihan Diabetes

 

Manfaat CCIB Pemulihan Kanser

Siapakah yang layak memohon?
 

Peserta Takaful: 10 – 60 tahun, umur mengikut hari lahir akan datang

 

Orang yang Dilindungi: 30 hari – 60 tahun, umur mengikut hari lahir akan datang

Bagaimana anda boleh memohon?
 

Melalui Ejen Takaful IKHLAS

Rider Yang Boleh Dilampirkan

Produk ini sendiri merupakan rider, maka boleh dilampirkan pada:

 

IKHLASLink Secure Takaful

 
Ringkasan

Melindungi anda daripada ketidaktentuan hidup. Dengan IKHLASlink Comprehensive Critical Illness Benefit (CCIB) Secure Takaful Rider, anda dilindungi secara menyeluruh untuk menghadapi saat yang paling getir dalam hidup. Pelan ini membantu meringankan beban kewangan, meliputi kos perubatan khususnya untuk penyakit kritikal yang mengancam nyawa.

IKHLASlink Comprehensive Critical Illness Benefit (CCIB) Secure Takaful Rider merupakan rider dengan potongan unit jaminan, yang dilampirkan pada pelan Caruman berkala Takaful berkaitan Pelaburan.

Heading

Heading