IKHLAS Individual Medical Secure Takaful Rider

Heading

Heading

IKHLAS Individual Medical Secure Takaful Rider
Platinum - Pelan perubatan eksklusif yang mengutamakan anda
Gold - Pelan perubatan yang meletakkan keputusan di tangan anda
Silver - Pelan perubatan berpatutan yang mengutamakan keluarga anda
Apakah manfaat yang ditawarkan?
 

Pelan tanpa tunai yang sepadan dengan bajet anda

 

Pelan berpatutan yang meliputi semua keperluan perubatan yang penting

 

Tiada ko-takaful bagi mengelakkan kekeliruan dan bil yang tidak menentu

 

Had seumur hidup yang tinggi

 

Penjagaan Jangka Panjang, tertakluk pada Had Seumur Hidup dan Tahunan

 

Meliputi Cukai Perkhidmatan Kerajaan dan Yuran Laporan Perubatan 

 

Manfaat Kesihatan bagi memberi anda ganjaran kerana kekal sihat

 

Manfaat Matang/Serahan Sijil Takaful

Siapakah yang layak memohon?
 

Individu yang berumur 70 tahun ke bawah

Bagaimana anda boleh memohon?
 

Melalui Ejen Takaful IKHLAS

Rider Yang Boleh Dilampirkan

Produk ini sendiri merupakan rider, maka boleh dilampirkan pada:

  • IKHLAS Premier Investment-Linked Takaful Plus (ILT)

  • IKHLAS Savings Prime Takaful (ordinary)

  • IKHLAS Wanita Elegance Takaful (ordinary)

Ringkasan

Pelan rider ini boleh disertakan dengan pelan keluarga individu dengan Sumbangan Takaful berkala. Pelan rider ini menyediakan perlindungan perubatan menyeluruh, dengan membayar semula kepada anda terhadap perbelanjaan perubatan yang tertanggung yang disebabkan oleh kemasukan ke hospital, pembedahan, atau rawatan perubatan pesakit luar seperti yang dinyatakan di dalam Jadual Manfaat. Peserta Takaful boleh memilih untuk menyertai di antara sepuluh (10) pelan dengan tahap manfaat-manfaat dan Sumbangan Takaful yang berbeza, yang disediakan di bawah pelan rider ini. Peserta Takaful mempunyai pilihan untuk menyertai pelan tanpa tunai yang membolehkan kemasukan ke hospital tanpa kesulitan dengan kad perubatan bagi memenuhi perlindungan bersesuaian dengan bajet Peserta Takaful.

Heading

Heading