IKHLAS Basic Critical Illness Takaful

Heading

Heading

IKHLAS Basic Critical Illness Takaful
Perlindungan Pada Saat-saat Kritikal
Apakah manfaat yang ditawarkan?
 

Melindungi penyakit kritikal yang berikut:

  • Serangan Jantung
  • Strok/Angin Ahmar
  • Kanser
 

Perlindungan maksimum sehingga RM100,000 bagi setiap penyakit

 

Prepakej dan terdapat dalam 3 pelan

 

Hanya 1 pelan dibenarkan bagi setiap Orang Yang Dilindungi

 

Produk tanpa komisen

 

Pengunderaitan mudah
- hanya 7 soalan mengenai Gaya Hidup dan Kesihatan

Siapakah yang layak memohon?
 

Berumur antara 17 - 55 tahun

Pengiraan umur: umur pada tarikh lahir akan datang
Bagaimana anda boleh memohon?
 
Hitung Jurang perlindungan anda
 

Hitung jumlah perlindungan anda di sini

Rujukan
Ringkasan

Ini adalah pelan asas sumbangan berkala takaful perubatan dan kesihatan yang menyediakan perlindungan sekiranya Orang Yang Dilindungi disahkan menghidapi Penyakit Kritikal yang dilindungi, samada serangan jantung, strok/angin ahmar atau kanser. Ini adalah pelan perlindungan tulen tanpa komisyen, yang menggabungkan kos yang rendah dengan amaun perlindungan yang tinggi.

Sekiranya Orang Yang Dilindungi disahkan menghidapi Penyakit Kritikal yang dilindungi dan Sijil Takaful masih berkuatkuasa, 100% dari amaun perlindungan akan dibayar kepada Peserta Takaful. Amaun Perlindungan maksimum untuk setiap Orang Yang Dilindungi dihadkan kepada RM100,000 untuk setiap penyakit.

Heading

Heading