IKHLAS Personal Accident Takaful

Heading

Heading

IKHLAS Personal Accident Takaful
Melindungi anda sekiranya berlaku hilang keupayaan kekal atau sementara dan kematian akibat kemalangan
Apakah manfaat yang ditawarkan?
 

Manfaat dalam gandaan RM10,000 apabila berlakunya Kematian dan Hilang Keupayaan Kekal

 

Perbelanjaan Pengebumian sebanyak RM1,000

 

Perbelanjaan Perubatan sehingga RM3,000

Siapakah yang layak memohon?
 

Individu berumur 18 hingga 65 tahun

Bagaimana anda boleh memohon?
 

Melalui Pengantara Takaful IKHLAS

Ringkasan

Selain daripada IKHLAS Personal Accident Takaful, anda juga boleh melanggan lain-lain produk PA Takaful seperti yang di bawah:

  • IKHLAS Perdana PA Takaful; dan
  • IKHLAS PA Permata Takaful

Heading

Heading

Heading

Heading

Heading

Heading