IKHLAS PA Perdana

Heading

Heading

IKHLAS PA Perdana
Apakah manfaat yang ditawarkan?
 

Kematian akibat Kemalangan

 

Hilang Keupayaan kekal akibat kemalangan

 

Perbelanjaan pengebumian

 

Elaun Hospital

Siapakah yang layak memohon?
 

Anak : 3 tahun. Boleh dilanjutkan sehingga berumur 23 tahun jika masih belajar sepenuh masa.

 

Peserta Takaful : 18 tahun sehingga 65 tahun

Bagaimana anda boleh memohon?
 

Agen Takaful IKHLAS berdaftar

 

Heading

Heading

Heading

Heading

Heading

Heading