IKHLAS Bersama

Heading

Heading

IKHLAS Bersama
We’re All in this Together
Apakah manfaat yang ditawarkan?
 

Accelerated Death Expense
- menyediakan bantuan kewangan segera iaitu 10% daripada amaun perlindungan asas atau sehingga RM20,000 akan dibayar kepada keluarga anda tanpa sebarang pertanyaan

 

Manfaat kematian
- baki amaun perlindungan dan simpanan anda (di dalam Dana Individu Peserta) akan dibayar kepada yang tersayang

 

Kepelbagaian rider untuk anda pilih

 

Opsyen untuk sumbangan tambahan (top-up)
- anda mempunyai kemudahan untuk memilih diantara tambahan berkala atau tunggal bagi meningkatkan nilai tunai dalam simpanan anda

 

Pengeluaran sebahagian
- kami faham akan keperluan anda! anda boleh mengeluarkan sebahagian daripada simpanan anda ketika memerlukannya

 

Manfaat apabila sijil matang
- anda boleh menikmati nilai tunai dalam simpanan anda apabila sijil matang

Siapakah yang layak memohon?
 

30 hari – 70 tahun

Bagaimana anda boleh memohon?
 

Melalui Ejen Takaful IKHLAS

Rider Yang Boleh Dilampirkan
 • TPD Rider

 • TPD Waiver Rider

 • Medical Rider

 • Cancer Rider

 • Accidental Death Benefit (ADB) Rider

 • IKHLAS Rider

 • CI Rider

 • CI Waiver Rider

 • Comprehensive CI (CCI) Rider

 • Child CI Rider

 • Child Waiver Rider

 • Hospital Income Rider

 • Accidental Death & Disability (ADD) Rider

 • Comprehensive PA (CPA) Rider

 • Payor Rider

Rujukan
Ringkasan

IKHLAS Bersama direka dengan mengambil kira keperluan anda – produk yang akan sentiasa bersama anda dan orang yang tersayang sepanjang hidup anda. Kami akan membantu anda bersedia menghadapi ketidakpastian supaya anda boleh menjalani kehidupan dengan sepenuhnya.

IKHLAS BERSAMA sentiasa!

S : Sentiasa melindungi anda dengan perlindungan yang meluas
A : Accelerated Death Expense – bayaran segera tanpa sebarang pertanyaan
M : Mampu milik
A : Aneka pilihan rider

Heading

Heading

Heading

Heading

Heading

Heading