IKHLAS Private Car Comprehensive Plus Takaful

Heading

Heading

IKHLAS Private Car Comprehensive Plus Takaful
Apakah manfaat yang ditawarkan?
Perlindungan komprehensif standard
 

Kerosakan kepada kenderaan anda disebabkan oleh kemalangan

 

Kerugian / kerosakan kepada kenderaan anda yang disebabkan oleh kecurian atau kebakaran

 

Liabiliti sah untuk kecederaan tubuh, kematian dan / atau kerosakan harta benda kepada pihak ketiga akibat kemalangan

 

Perlindungan bukan-tarif baru
 

Pengecualian lebihan wajib untuk pemandu yang tidak dinamakan

 

Perlindungan kemalangan diri percuma untuk peserta
(Had: RM10,000.00)

 

Bayaran balik pengangkutan
(Had: RM100)

 

Perkhidmatan Percuma 24 jam Bantuan IKHLAS Road Assist
 

Perkhidmatan percuma 24 jam yang termasuk perkhidmatan menunda akibat kemalangan dan kerosakan, bantuan tepi jalan dan perkhidmatan penghantaran bateri.

Manfaat pilihan disediakan dengan tambahan sumbangan:

  • Endorsmen Kereta Sewaan Persendirian (bukan tarif);
  • Pengecualian untuk Penambahbaikan (bukan tarif);
  • Kerosakan akibat banjir, ribut, tanah runtuh dan sebarang malapetaka alam;
  • Perlindungan liabiliti penumpang;
  • Perlindungan bagi aksesori kereta anda;
  • Mogok, rusuhan dan kekecohan awam.
Nota: Adalah satu kesalahan di bawah undang-undang Republik Singapura untuk memasuki negara tersebut tanpa perlindungan liabiliti penumpang ke atas motor takaful anda.
Siapakah yang layak memohon?
 

Transaksi melalui FLAS untuk peserta individu

Bagaimana anda boleh memohon?
 

Melalui Ejen Takaful IKHLAS

Ringkasan

Pelan ini menawarkan perlindungan terhadap liabiliti terhadap pihak ketiga bagi kecederaan atau kematian, kerosakan harta pihak ketiga, dan kerosakan akibat kemalangan atau kebakaran terhadap kenderaan anda, dan sekiranya kenderaan anda dicuri.

Selain daripada IKHLAS Takaful Kereta Persendirian Komprehensif Plus, anda juga boleh membeli produk Takaful motor seperti di bawah: -

  • IKHLAS Takaful Motosikal; dan
  • IKHLAS Takaful Kenderaan Persendirian Komprehensif
 

Heading

Heading