IKHLAS Motorcycle Takaful

Heading

Heading

IKHLAS Motorcycle Takaful
Apakah manfaat yang ditawarkan?
Produk ini melindungi:
 

Kerosakan Sendiri (Own Damage)
Kerosakan pada motosikal peserta

 

Kecurian
Kehilangan motosikal peserta akibat kecurian dan pecah rumah, pencurian atau perbuatan berniat jahat lain

 

Kecederaan Badan Pihak Ketiga
Kematian atau kecederaan badan kepada mana-mana orang, kecuali yang dikecualikan secara khusus yang disebabkan oleh penggunaan motosikal peserta

 

Kerosakan Harta Pihak Ketiga
Kerosakan harta benda mana - mana orang, kecuali yang dikecualikan secara khusus akibat kemalangan yang disebabkan oleh penggunaan motosikal peserta

Siapakah yang layak memohon?
 

Sesiapa yang memiliki motosikal berumur 18 sehingga 70 tahun

Bagaimana anda boleh memohon?
Ringkasan

Produk ini memberikan perlindungan sekiranya berlaku kerugian atau kerosakan ke atas motosikal anda termasuk juga liabiliti pihak lain. Produk ini juga melindungi kematian atau kecederaan pihak lain, kerosakan harta pihak lain disebabkan kemalangan yang berpunca dari penggunaan motosikal anda.

 

Heading

Heading

Heading

Heading

Heading

Heading

Heading