IKHLASlink Secure Takaful

Heading

Heading

IKHLASlink Secure Takaful
Pelan perlindungan menyeluruh yang disesuaikan bagi memenuhi keperluan anda
Apakah manfaat yang ditawarkan?
 

Manfaat kematian/TPD

 

Satu caruman yang merangkumi semua manfaat (termasuk rider)

 

Dana berkaitan Pelaburan pilihan anda
- terdapat 3 dana untuk anda pilih

 

Manfaat Matang/Serahan sijil
- penerimaan baki daripada PIA

 

Manfaat Jaminan Yang Dikuatkuasakan

 

Pilihan Tambah Nilai

 

Pengeluaran Tunai Separa

 

Fleksibel

 

Pengagihan lebihan (jika ada)

TPD : Hilang upaya menyeluruh dan kekal
Siapakah yang layak memohon?
 

Orang yang Dilindungi: 30 hari - 70 tahun

 

Peserta Takaful: 10 - 70 tahun

Bagaimana anda boleh memohon?
 

Melalui Ejen Takaful IKHLAS

Rider Yang Boleh Dilampirkan
  • IKHLASlink Critical Illness Secure Takaful Rider (manfaat pra-bayar / tambahan)

  • IKHLASlink Waiver of Contributions Secure Takaful Rider

  • IKHLASlink Payor Secure Takaful Rider

  • IKHLASlink Comprehensive Critical Illness Benefit Secure Takaful Rider

  • IKHLASlink Lady Secure Takaful Rider (dengan / tanpa Manfaat Kehamilan)

  • IKHLASlink Accidental Death and Disability Secure Takaful Rider

  • IKHLASlink Hospital Income Secure Takaful Rider

  • IKHLASlink Regular Top-Up Secure Takaful Rider

  • IKHLASlink Comprehensive PA Benefit Secure Takaful Rider

  • IKHLASlink Mediplan Secure Takaful Rider

Ringkasan

PELAN PERLINDUNGAN MENYELURUH YANG DISESUAIKAN BAGI MEMENUHI KEPERLUAN ANDA

Ini sepatutnya ada dalam senarai semak anda: pelan perlindungan yang boleh disesuaikan bagi memenuhi gaya hidup dan juga dompet anda. Ia boleh menjadi penyelesaian yang anda cari, pelan pada harga yang berpatutan yang melindungi semua keperluan hidup dan perlindungan kesihatan anda serta cukup fleksibel yang berubah mengikut keperluan anda. Ia adalah penyelesaian yang bersesuaian, untuk anda, pelan pintar yang mampu membantu anda memaksimumkan pulangan wang hasil usaha gigih anda.

Heading

Heading