IKHLAS Houseowner / Householder Takaful

Heading

Heading

IKHLAS Houseowner/ Householder Takaful
Melindungi kediaman dan isi rumah anda
Apakah manfaat yang ditawarkan?
 

Produk ini melindungi kediaman atau harta peribadi anda daripada kerugian atau kerosakan akibat kebakaran, kilat, letupan, banjir, pecahan atau limpahan tangki air atau peril-peril yang dilindungi di bawah Sijil Takaful.

Siapakah yang layak memohon?
 

Pemilik rumah

 

Pemilik premis

 

Penyewa premis

Bagaimana anda boleh memohon?
 

Melalui Pengantara Takaful IKHLAS

 
Hitung Kos Bangunan anda dengan Kalkulator
 

Hitung kos bangunan anda di sini

Ringkasan

Selain daripada Houseowner/Householder Takaful, anda juga boleh membeli lain-lain produk Home Solution seperti yang di bawah:

  • IKHLAS Fire Takaful; dan
  • IKHLAS Consequential Loss Takaful
 

Heading

Heading