Korporat

Heading

Heading

KORPORAT

IKHLAS Group Term Takaful

Produk ini menyediakan perlindungan sekiranya berlaku kematian atau keilatan kekal dan menyeluruh (TPD) disebabkan oleh kemalangan atau sebab-sebab semulajadi ke atas Orang Yang Dilindungi (pekerja-pekerja atau ahli-ahli) kepada Pemegang Sijil Induk Takaful.

Pilihan Rider yang disediakan:

Rider Keilatan Kekal dan Menyeluruh
Rider Penyakit Kritikal Pra-Bayar
Rider Kematian dan Keilatan Akibat Kemalangan
Rider Manfaat Hospital
Rider Perlindungan Menyeluruh Keilatan Separa Kekal
Rider Perbelanjaan Serta-merta Kematian

PDF icon HELAIAN KETERANGAN PRODUK

 

IKHLAS Group Hospital and Surgical Takaful

Pelan ini menawarkan perlindungan komprehensif untuk perbelanjaan perubatan yang dikenakan akibat:

Manfaat Kemasukan ke Hospital dan Manfaat Penjagaan Pembedahan Berkelompok
Manfaat Penjagaan Pakar Berkelompok
Manfaat Pemeriksaan Kesihatan Berkelompok

PDF icon HELAIAN KETERANGAN PRODUK (Inpatient)

PDF icon HELAIAN KETERANGAN PRODUK (Outpatient)

 

IKHLAS Comprehensive Group Takaful Scheme

Pelan ini dicipta untuk meminimakan risiko pilihan dan untuk memberi perlindungan asas Takaful untuk kumpulan pekerja (para peserta) yang dilindungi selain wujudnya elemen simpanan untuk persaraan. Pelan ini berasaskan kiraan unit untuk penyertaan dan kosnya hanya RM10.00 seunit.

 

IKHLAS Flexi-EB

Ini adalah Pelan Takaful Berkelompok, yang direka untuk memberi perlindungan atas Kematian, Keilatan Kekal dan Menyeluruh (TPD), Perbelanjaan Pengkebumian, Penyakit Kritikal, Manfaat Hospital, dan Hilang Upaya Sementara - Akibat Kemalangan kepada ahli-ahli atau pekerja-pekerja (peserta) daripada kumpulan yang dilindungi dalam tempoh sijil dengan unsur-unsur penabungan.

PDF icon HELAIAN KETERANGAN PRODUK

Heading

Heading

Heading

Heading

Heading

Heading