Mengenai IBH

Heading

Heading

  • Mengenai IKHLAS Barakah House (IBH)

    Komuniti yang dibina berteraskan nilai murni yang kukuh mampu menyumbang kepada pembangunan kelestarian masyarakat. Integrasi amalan jariah seperti wakaf, sadaqah dan zakat di dalam institusi perkhidmatan kewangan Islam dapat mendorong pengagihan dana yang lebih baik untuk mencapai kesejahteraan selaras dengan Maqasid Syariah.

    IKHLAS Barakah House adalah kaedah pengumpulan dana atau sumbangan patuh Syariah yang ditubuhkan oleh Takaful IKHLAS yang bertujuan untuk menjana pembangunan dan kelestarian masyarakat yang positif melalui bantuan kewangan dan aktiviti-aktiviti yang merangkumi penglibatan masyarakat. Sebahagian besar sumber dananya adalah melalui sumbangan daripada IKHLAS Rider dan IKHLAS Waqf & Endowment (IWE).

  • Pembangunan Kelestarian Masayarakat
  • Video IBH

  • Video Infografik IBH

  • IKHLAS Rider

Heading

Heading

Heading

Heading

Heading

Heading