Berkaitan Perlaburan

Heading

Heading

Berkaitan Pelaburan

IKHLASlink Secure Takaful

IKHLASlink Secure Takaful ialah pelan Takaful komprehensif yang berkaitan pelaburan di mana Sumbangan Takaful adalah berkala yang menggabungkan yang terbaik dari kedua-dua perlindungan dan pelaburan. Pelan ini menawarkan pakej holistik dengan rider-rider pilihan yang melindungi bidang kesihatan utama yang antaranya seperti penyakit kritikal, kemalangan peribadi, kemasukan ke hospital dan manfaat pembedahan. Selain itu, anda hanya perlu menyertai pada satu jumlah Sumbangan Takaful bagi menikmati pakej ini secara menyeluruh.

BROSURKLIK DI SINI UNTUK RIDER YANG BERKAITAN

 

IKHLAS Capital Investment-Linked Takaful Plus

Pelan ini adalah pelan berkaitan pelaburan dengan sumbangan tunggal yang menyediakan peluang untuk memaksimakan pulangan pelaburan anda dan pada masa yang sama, menikmati perlindungan takaful. Anda boleh bermula dengan sumbangan tunggal sekali gus dan penambahan pelaburan pada bila–bila masa bagi merebut peluang untuk mendapatkan pulangan yang lebih tinggi.

HELAIAN KETERANGAN PRODUK

IKHLAS Premier Investment-Linked Takaful Plus

Ia adalah pelan berkaitan pelaburan di mana sumbangan adalah berkala yang menawarkan dua dalam satu manfaat; iaitu perlindungan takaful komprehensif terhadap kejadian tidak dijangka dan potensi pertumbuhan pelaburan jangka panjang pada masa yang sama Ianya adalah pelan ideal yang memberi perlindungan kekayaan dan memenuhi keperluan mengumpul kekayaan pada masa yang sama.

HELAIAN KETERANGAN PRODUK

Heading

Heading