Tuntutan Takaful Keluarga & Medical

Heading

Heading

 
Bagaimana membuat tuntutan
 

Langkah 1

Tuntutan mestilah dimaklumkan kepada Jabatan Tuntutan Takaful Keluarga & Medical secara bertulis dengan serta-merta selepas kejadian itu.

Sila hubungi 03-2723 9999 untuk mendapatkan borang tuntutan.

Langkah 2

Keterangan mestilah dilengkapkan dan ditandatangani oleh pihak menuntut yang sah (s) untuk yang manfaat akan dibayar mengikut cara yang berikut:-

  • Wasi - Kenyataan mestilah dilengkapkan dan dibekalkan oleh orang yang dinamakan di dalam borang wasi.

  • Benefisiari yang dinamakan di bawah hibah bersyarat - Kenyataan mestilah dilengkapkan dan dibekalkan oleh orang (s) di mana manfaat akan kena dibayar. Bagi kes-kes kecil, kenyataan hendaklah dilengkapkan oleh ibu bapa atau penjaga yang sah.

  • Pemegang Harta - Kenyataan mestilah dilengkapkan dan dibekalkan oleh Orang (s).

Langkah 3

Dapatkan borang dan hantar semua dokumen yang diperlukan untuk menyokong tuntutan itu kepada Keluarga & Perubatan Jabatan Tuntutan Takaful.

Langkah 4

Semua salinan dokumen untuk menyokong tuntutan itu mestilah telah disahkan benar oleh Pesuruhjaya Sumpah atau mana-mana atau mana-mana Keluarga & Medical Tuntutan Takaful kakitangan.

Langkah 5

Semua dokumen yang diperlukan mestilah dibekalkan oleh pihak yang menuntut atas perbelanjaan pihak yang menuntut.

Muat turun senarai semak borang tuntutan takaful keluarga disini.

Heading

Heading

Heading

Heading

Heading

Heading

Heading