Tuntutan Takaful Keluarga & Medical

Heading

Heading

 
Bagaimana membuat tuntutan
The Step description to be changed as follows :

Langkah 1

Tuntutan mestilah dimaklumkan kepada Jabatan Tuntutan Takaful Keluarga & Medical secara bertulis dengan serta-merta selepas kejadian itu.

Sila hubungi 03-2723 9999 untuk mendapatkan borang tuntutan.

Langkah 2

Keterangan mestilah dilengkapkan dan ditandatangani oleh pihak menuntut yang sah (s) untuk yang manfaat akan dibayar mengikut cara yang berikut:-

  • Wasi - Kenyataan mestilah dilengkapkan dan dibekalkan oleh orang yang dinamakan di dalam borang wasi.

  • Benefisiari yang dinamakan di bawah hibah bersyarat - Kenyataan mestilah dilengkapkan dan dibekalkan oleh orang (s) di mana manfaat akan kena dibayar. Bagi kes-kes kecil, kenyataan hendaklah dilengkapkan oleh ibu bapa atau penjaga yang sah.

  • Pemegang Harta - Kenyataan mestilah dilengkapkan dan dibekalkan oleh Orang (s).

Langkah 3

Dapatkan borang dan hantar semua dokumen yang diperlukan untuk menyokong tuntutan itu kepada Keluarga & Perubatan Jabatan Tuntutan Takaful.

Langkah 4

Semua salinan dokumen untuk menyokong tuntutan itu mestilah telah disahkan benar oleh Pesuruhjaya Sumpah atau mana-mana atau mana-mana Keluarga & Medical Tuntutan Takaful kakitangan.

Langkah 5

Semua dokumen yang diperlukan mestilah dibekalkan oleh pihak yang menuntut atas perbelanjaan pihak yang menuntut.

Heading

Heading