Tuntutan Bukan Motor

Heading

Heading

 
Bagaimana membuat tuntutan
Prosedur Tuntutan Bukan Motor

Langkah 1

Laporkan kepada pihak berkuasa yang berkenaan dalam tempoh 24 jam jika terdapat kejadian melibatkan kematian, kecederaan, kerosakan, kehilangan hartabenda.

Langkah 2

Memaklumkan kepada Takaful IKHLAS dengan menghubungi Khidmat Pelanggan kami di talian 03-2723 9696 (waktu pejabat) atau pergi ke cawangan yang berdekatan dan memenuhi borang tuntutan yang disediakan dalam laman ini. Kemukakan nama penuh Peserta/Penuntut, alamat surat menyurat serta nombor telefon untuk dihubungi.

Langkah 3

Serahkan dokumen-dokumen sokongan sebagai bukti kejadian berlakudan kerugian/kecederaan yang dialami. Dokumen sokongan tuntutan adalah berbeza mengikut produk sijil perlindungan anda.

Langkah 4

Pihak Takaful IKHLAS akan memaklumkan kepada anda jika ada sebarang dokumen tambahan untuk memproses tuntutan anda.

Langkah 5

Pihak Takaful IKHLAS akan melantik penyelaras kerugian jika perlu untuk menilai tuntutan anda. Penyelaras kerugian akan menghubungi anda untuk tujuan ini.

Heading

Heading

Heading

Heading

Heading

Heading

Heading