Laman Induk | Hubungi Kami | Carian | Peta Laman | Pautan
Kata Kunci:
 
 
Anda berada di: Homepage > Takaful Keluarga > Rider > IKHLAS   Waiver of Contribution Takaful Rider

Pengenalan

IKHLAS WAIVER OF CONTRIBUTION TAKAFUL RIDER merupakan pelan manfaat tambahan yang hanya boleh disertakan kepada Pelan Asas. Sekiranya peserta disahkan menghidap salah satu daripada penyakit kritikal seperti dinyatakan di dalam sijil, semua sumbangan masa hadapan akan dikecualikan.


Apakah Yang Dilindungi Oleh IKHLAS Waiver Of Contribution Takaful Rider?

IKHLAS WAIVER OF CONTRIBUTION TAKAFUL RIDER merupakan pelan yang membenarkan semua sumbangan masa depan (termasuk rider-rider yang disertakan, kecuali rider Penyakit Kritikal) dikecualikan sebaik sahaja Peserta disahkan menghidap salah satu daripada 39 penyakit kritikal seperti yang dinyatakan di dalam kontrak.

Sebaik sahaja disahkan menghidap penyakit kritikal, manfaat pelan akan dibayar tertakluk kepada syarat-syarat berikut:

  • Hilang upaya menyeluruh dan kekal adalah berdasarkan kepada definisi “sebarang pekerjaan”.

  • Manfaat hilang upaya akan dibayar selepas tempoh layak yang meyakinkan (tempoh menunggu) di mana ketidakupayaan tersebut akan berterusan dalam tempoh tidak kurang daripada enam (6) bulan.

  • Syarikat berhak untuk mengenakan sumbangan tambahan sekiranya terdapat laporan pemeriksaan perubatan Peserta yang kurang memuaskan.

  • Keadaan kesihatan sebelum menyertai sijil ini adalah dikecualikan daripada menerima faedah sijil.

TEMPOH DAN HAD UMUR
  • Isu Umur : 18 tahun hingga 60 tahun, umur harijadi berikutnya, lelaki/perempuan

  • Tamat Umur : bila mencapai umur 65 tahun di harijadi berikutnya

  • Tempoh perlindungan :minimum - 5 tahun dan maksimum - 47 tahun tertakluk kepada syarat pelan asas.

Mengapa IKHLAS Waiver Of Contribution Takaful Rider Takaful?

PULANGAN PELABURAN YANG LEBIH BAIK

  • Model Takaful IKHLAS membolehkan syarikat mengoptimumkan pulangan pelaburan kepada Peserta (Sila hubungi kami untuk keterangan selanjutnya).
   
     

Ahli PIDM

Hakcipta © 2014 Takaful Ikhlas Sdn Bhd
Terma & Syarat Penggunaan | Nota Pengecualian | Dasar Privasi | Piagam Pelanggan WEBSE Design Solution by WEBSE Asia Halal eMarketplace, Halal Trade Portal, halal Business Directory
Anak syarikat milik penuh MNRB Holdings Berhad.