Laman Induk | Hubungi Kami | Carian | Peta Laman | Pautan
Kata Kunci:
 
 
Anda berada di: Homepage > Takaful Berkelompok > IKHLAS   Group Term Takaful

Pengenalan

Group Term Takaful pelan pembaharuan tahunan yang ditawarkan kepada sekumpulan orang yang berada di bawah satu polisi induk. Pelan ini dicipta untuk memberi perlindungan kepada ahli-ahli yang menyertai perkumpulan menggunakan kaedah pengunderaitan dan harga yang telah dipermudahkan.

Para peserta selalunya adalah ahli kepada :

 • Kumpulan Pekerja
 • Kumpulan Persatuan
 • Lain-lain kumpulan yang dibentuk untuk tujuan selain daripada pembelian insurans.
Para peserta/ahli-ahli yang menyertai pelan akan dilindungi daripada segi kewangan sekiranya berlaku kejadian yang tidak disangka-sangka seperti berikut bergantung kepada jenis perlindungan yang diambil:
 • Kematian (Biasa & Kemalangan)
 • Kehilangan Upaya Menyeluruh ((Biasa & Kemalangan)
 • Manfaat Perbelanjaan Pengkebumian
Kelebihan membeli untuk para pekerja atau ahli-ahli:
 • Untuk menampilkan imej prihatin majikan/persatuan
 • Untuk meningkat moral dan proktiviti para pekerja
 • Untuk menarik minat bekerja dan mengekalkan para pekerja atau ahli-ahli
 • Untuk menikmati pengurangan cukai
 • Untuk memenuhi permintaan semasa rundingan perburuhan.

Manfaat

Kematian

 • Menawarkan perlindungan atas semua sebab kematian.
 • Manfaat selalunya akan diberi secara bayaran sekaligus berdasarkan gandaan ke atas gaji terakhir atau Jumlah Perlindungan Yang Ditetapkan.
Manfaat Kehilangan Upaya Menyeluruh (TPD)*
 • Menawarkan perlindungan bagi semua sebab kematian
 • Manfaat selalunya dibayar sekaligus berdasarkan Jumlah Perlindungan Yang Ditetapkan.
Sekiranya berlaku kematian atau Kehilangan Upaya Menyeluruh peserta, manfaat yang dibayar ialah jumlah :
 • Jumlah Perlindungan
 • Jumlah yang terkumpul daripada PRIA
 • Keuntungan daripada PRIA
 • Lebihan yang dikongsi daripada Dana Risiko.
*Keadaan kesihatan sebelum menyertai pelan ini adalah dikecualikan daripada manfaat ini.

Kelayakan :
Umur Penyertaan: 18-55 tahun, lelaki/perempuan, perokok dan bukan perokok tertakluk kepada keperluan minimum 10 hayat pernyertaan. Jumlah melebihi daripada had bukan-perubatan (had perlindungan percuma) memerlukan bukti keinsuranan sebelum perlindungan berkuatkuasa. Takaful IKHLAS berhak untuk mengubah keperluan-keperluan ini bila dan di mana bersesuaian.

Takaful IKHLAS berhak untuk melanjutkan had ini, tertakluk kepada umur maksimum 64 tahun bila dan di mana bersesuaian.

Umur tamat penyertaan : 65 tahun

Takaful IKHLAS akan memberi kelonggaran (fleksibiliti) berdasarkan sesuatu kes tertakluk kepada had-had pengunderaitan dan takaful semula (retakaful)

Maklumat yang diperlukan :
 • Nama syarikat
 • Jenis perniagaan
 • Nama/ID Kakitangan
 • Tarikh lahir
 • Jantina
 • Gaji (jika jumlah perlindungan adalah berdasarkan gandaan gaji terakhir)
 • Jumlah perlindungan ( Tetap atau gandaan gaji)
 • Pengalaman tuntutan dalam tempoh 3 tahun lalu
 • Perlindungan semasa.


 

   
     

Ahli PIDM

Hakcipta © 2014 Takaful Ikhlas Sdn Bhd
Terma & Syarat Penggunaan | Nota Pengecualian | Dasar Privasi | Piagam Pelanggan WEBSE Design Solution by WEBSE Asia Halal eMarketplace, Halal Trade Portal, halal Business Directory
Anak syarikat milik penuh MNRB Holdings Berhad.