Laman Induk | Hubungi Kami | Carian | Peta Laman | Pautan
Kata Kunci:
 
 
Anda berada di: Homepage > Takaful Berkelompok > IKHLAS   Group Hospitalization & Surgical Takaful


Pengenalan

Program ini menawarkan perlindungan komprehensif mengikut perbelanjaan perubatan yang dikenakan akibat:

1)
Rawatan Perubatan Pesakit Luar / Perbelanjaan - perbelanjaan Rawatan
   
2)
Rawatan Di Hospital dan Penjagaan Pemulihan yang diakibatkan oleh penyakit, serta penyakit akibat kecederaan kemalangan.

Apakah Yang Dilindungi Oleh IKHLAS Hospitalisation & Surgical Takaful?

Program ini melindungi:-

1) Penjagaan/Rawatan Pesakit Luar


1a)
Penjagaan/Rawatan Pesakit Luar dengan Pengamal-pengamal Perubatan Am (GP) yang berdaftar disebabkan oleh penyakit biasa dan kecederaan tubuh badan, di mana kemasukan ke hospital tidak diperlukan. Manfaat ini boleh diguna-pakai di Malaysia sahaja di dalam bentuk dua pelan.
   
a)
Pelan Utama
Pelan Utama melindungi keperluan perubatan utama atas nasihat dan arahan seorang Panel Pengamal Perubatan (seperti senarai klinik-klinik panel). Perkhidmatan-perkhidmatan yang dilindungi akan diberikan tanpa caj kepada orang yang dilindungi dengan syarat orang yang dilindungi mengemukakan Pengenalan Keahlian Diri berserta dengan Kad Pengenalannya. Perkhidmatan yang ditawarkan oleh Klinik Bukan-Panel tidak akan dilindungi, kecuali semasa berlaku kecemasan.
   
(i)
Khidmat Rundingan Rutin
Melindungi caj-caj khidmat rundingan secara rutin oleh pakar perubatan di Klinik Panel.
   
(ii)
Pengubatan
Melindungi kos pengubatan, yang memerlukan preskripsi (arahan penggunaan ubat) oleh Pakar Perubatan di Klinik Panel.
   
(iii)
Suntikan
Melindungi kos suntikan yang memerlukan pengurusan /administrasi Pakar Perubatan atau Pembantu Pakar Perubatan di Klinik Panel.
   
(iv)
Diagnostik Makmal/ Prosedur X-ray
Melindungi kos makmal dan prosidur X-ray yang dilakukan di Klinik Panel.
   
(v)
Prosidur-prosidur Pembedahan Pesakit-Luar
Melindungi kos prosidur pembedahan pesakit-luar yang dilakukan di Klinik Panel.

Pelan Pilihan
Pelan ini merupakan pengluasan kepada Pelan Utama di mana perkhidmatan-perkhidmatan yang diberikan oleh klinik-klinik bukan-panel adalah dilindungi berdasarkan proses pembayaran semula.

1b)
Rawatan/Penjagaan Pesakit –Luar di Pusat Perubatan Pakar yang disahkan berdaftar akibat oleh penyakit tertentu dan kecederaan tubuh badan, di mana kemasukan ke hospital tidak diperlukan. Orang yang dilindungi mestikan mendapatkan surat rujukan daripada Panel Pengamal-pengamal Perubatan Am (GP), yang merujukkan ia kepada khidmat Rundingan Pakar. Manfaat ini hanya diguna-pakai di Malaysia sahaja.
(i)
Khidmat Rundingan
Melindungi khidmat rundingan oleh seorang pakar (kecuali bila khidmat rundingan merupakan khidmat rawatan susulan selepas pesakit dibenarkan keluar daripada Hospital atau selepas Prosidur Rawatan Harian), yang dilindungi di bawah Manfaat Hospital & Pembedahan.
   
(ii)
Pengubatan
Melindungi kos perubatan, yang memerlukan preskripsi ( arahan /nasihat penggunaan ubat) oleh pakar.
   
(iii)
Suntikan
Melindungi kos suntikan yang memerlukan pengurusan /administrasi Pakar Perubatan atau Pembantu Pakar Perubatan
   
(iv)
Diagnostik Makmal/ Prosidur-prosidur X-ray
Melindungi kos makmal dan prosidur-prosidur X-ray yang dilakukan oleh seorang pakar.
   
(v)
Prosidur-prosidur Pembedahan Pesakit-Luar
Melindungi kos prosidur-prosidur pembedahan pesakit-luar yang dilakukan oleh seorang pakar.

2)
Rawatan Di Hospital dan Penjagaan Pemulihan yang diakibatkan oleh penyakit, serta penyakit akibat daripada kecederaan disebabkan oleh kemalangan

Program ini atau manfaat ini memberikan perlindungan komprehensif bagi perbelanjaan-perbelanjaan perubatan yang diakibatkan oleh kemasukan ke hospital, atas nasihat Pengamal Perubatan, akibat daripada penyakit atau kecederaan kemalangan. Manfaat ini diguna-pakai di seluruh dunia, tertakluk kepada Klausa yang digunapakai di bawah Definisi.

Pelan ini melindungi

2a)
Penjagaan/Rawatan Kemasukan Ke hospital
   
i)
Bilik hospital dan bilik penginapan tambahan (Swasta/Kerajaan) termasuk bilik biasa dan bilik unit rawatan rapi.
   
ii)
Bekalan & Perkhidmatan-perkhidmatan Hospital
   
iii)
Yuran Pembedahan
   
iv)
Yuran Pakar Bius
   
v)
Caj Bilik Pembedahan
   
vi)
Yuran Pakar Perubatan Dalaman Hospital
   
vii)
Elaun Tunai Harian di Hospital Kerajaan
   
viii)
Cukai Perkhidmatan Hospital
   
2b)
Lain-lain Perkhidmatan & Rawatan Perubatan
   
i)
Perkhidmatan Pra-Pembedahan/ Diagnostik Perubatan
   
ii)
Rundingan Pra-Pembedahan/ Rundingan Pakar Perubatan
   
iii)
"Second Surgical Opinion"
   
iv)
Rawatan Susulan Selepas Hospitalisasi (selepas keluar hospital) & Prosedur Rawatan Susulan Harian.
   
v)
Rawatan Kemalangan Pesakit-Luar
   
vi)
Rawatan Pergigian Kecemasan
   
vii)
Prosedur Rawatan-Harian
   
viii)
Yuran Ambulans
   
ix)
Rawatan Kecemasan Pesakit Luar
   
x)
Yuran Laporan Rawatan Perubatan.
   
   
     

Ahli PIDM

Hakcipta © 2014 Takaful Ikhlas Sdn Bhd
Terma & Syarat Penggunaan | Nota Pengecualian | Dasar Privasi | Piagam Pelanggan WEBSE Design Solution by WEBSE Asia Halal eMarketplace, Halal Trade Portal, halal Business Directory
Anak syarikat milik penuh MNRB Holdings Berhad.