Laman Induk | Hubungi Kami | Carian | Peta Laman | Pautan
Kata Kunci:
 
 
Anda berada di: Homepage > Takaful Am > Bukan Motor > IKHLAS   Workmen Compensation Takaful


Apakah yang dilindungi oleh IKHLAS   Workmen Compensation Takaful?

IKHLAS WORKMEN’S COMPENSATION TAKAFUL menggantirugi Peserta berkenaan dengan liabiliti perundangan ke atasnya:-
1. Untuk membayar gantirugi di bawah Ordinan Pampasan Pekerja kepada semua pekerja iaitu “orang yang bekerja/pekerja” dan yang berkaitan dengan kematian atau kecederaan yang diakibatkan oleh kemalangan oleh penyakit-penyakit pekerjaan yang terjadi semasa dalam tempoh bekerja.
2. Di bawah Perundangan Awam – jika pekerja memilih untuk menuntut pampasan di mahkamah daripada mengguna-pakai Ordinan Pampasan Pekerja, liabiliti syarikat di bawah Perundangan Awam adalah tertakluk kepada had minimum sebanyak RM1,000,000.00.

PENGECUALIAN

1. Risiko-risiko peperangan dan perbalahan saudara.
2. Liabiliti kepada para pekerja kontraktor-kontraktor kepada Peserta.
3. Mana-mana pekerja yang bukan “orang yang bekerja/pekerja” dalam lingkungan maksud di bawah Ordinan.
4. Sebarang liabiliti berkontrak.
5. Jumlah wang dimana peserta mempunyai hak untuk mendapatkannya dengan syarat perjanjian telah dibuat antara peserta dan pihak tersebut.
6. Sebarang liabiliti ke atas – pencemaran radioaktiviti atau bahan-bahan senjata nuklear.

   
Nota pengecualian:
Maklumat ini bukan merupakan satu kontrak. Sila rujuk kontrak asal untuk butiran penuh.
 
     

Ahli PIDM

Hakcipta © 2014 Takaful Ikhlas Sdn Bhd
Terma & Syarat Penggunaan | Nota Pengecualian | Dasar Privasi | Piagam Pelanggan WEBSE Design Solution by WEBSE Asia Halal eMarketplace, Halal Trade Portal, halal Business Directory
Anak syarikat milik penuh MNRB Holdings Berhad.