Laman Induk | Hubungi Kami | Carian | Peta Laman | Pautan
Kata Kunci:
 
 
Anda berada di: Homepage > Perkhidmatan > Tuntutan Am > Tuntutan Bukan Motor

Klasifikasi untuk Bukan Motor adalah terbahagi kepada kategori-kategori berikut:

Harta-benda

 • Tuntutan Kebakaran (Fire Claim)
 • Tuntutan Pemilikan Rumah/ Isirumah (Houseowner/Householder Claim)
 • Kerugian Turutan (Consequential Loss)
Kemalangan Persendirian ( Personal Accident)
 • Tuntutan Kemalangan Diri (Perseorangan) (Personal Accident (Individual) Claim)
 • Tuntutan Kemalangan Diri Berkumpulan (Group Personal Accident Claim)
 • Tuntutan Perdana PA (Kemalangan Diri) ( Perdana PA Claim)
 • Tuntutan Kembara PA (Kemalangan Diri) (Kembara PA Claim)
Lain-lain
 • Tuntutan Peril Komprehensif (Comprehensive Peril Claim)
 • Tuntutan Pecah Rumah (Burglary Claim)
 • Tuntutan Wang (Money Claim)
 • Tuntutan Jaminan Kesetiaan (Fidelity Guarantee Claim)
 • Tuntutan Plat Kaca ( Plate Glass Claim)
Liabiliti
 • Tuntutan Liabiliti Am (Public Liability Claim)
 • Tuntutan Liabiliti Majikan (Employer’s Liability Claim)
 • Tuntutan Pampasan Pekerja (Workmen Compensation Claim)
Kejuruteraan
 • Tuntutan Semua Risiko Kontraktor (Contractor All Risk Claim)
 • Tuntutan Risiko Semua Pembinaan Menyeluruh (Erection All Risk Claim)
 • Tuntutan Kerosakan Jentera (Machinery Breakdown Claim)

Prosidur Tuntutan

3 Langkah Mudah Untuk Tuntutan Bayaran

 • Langkah 1-
 • Buat laporan polis secepat mungkin selepas kejadian berlaku (jika perlu).
 • Langkah 2-
 • Maklumkan kepada Jabatan Tuntutan kami mengenai kejadian dan dapatkan borang tuntutan untuk dipenuhkan di cawangan kami yang berdekatan. Sila rujuk kepada senarai tuntutan-tuntutan bagi dokumen-dokumen sokongan yang diperlukan untuk setiap jenis tuntutan.
 • Langkah 3-
Nantikan surat kelulusan kami untuk dihantarkan kepada anda. Tandatangani baucer pelepasan tuntutan dan kembalikan kepada kami untuk urusan pembayaran.

Senarai Dokumen-dokumen Sokongan Tuntutan

1) Kebakaran
 • Borang tuntutan yang telah dilengkapkan
 • Laporan Polis
 • Laporan Pihak Bomba
 • Sebutharga Pembaikan/Pengembalian Semula
 • Invois Pembelian/penggantian
 • Laporan teknikal daripada pembekal/pihak yang membaiki mengenai keadaan dan sejauh mana keperluan untuk pembaikan kerosakan
 • Gambar-gambar yang menunjukkan kerosakan
2) Kemalangan Diri (Personal Accident)

  Kecederaan:
 • Borang tuntutan yang telah dilengkapkan
 • Surat Perakuan Sakit ( bagi pampasan kehilangan upaya)
 • Slip Gaji (di mana jumlah perlindungan bukan berdasarkan amaun tetap)
 • Laporan Perubatan ( disertakan kepada borang tuntutan)
 • Bil-bil perubatan asa
 • Salinan Kad Pengenalan
 • Laporan polis (jika terlibat dengan kemalangan jalanraya)
 • Surat Pengambilan ke Jawatan/ Surat Perlantikan (bagi kumpulan di mana sijil diatur tanpa dinamakan)
  Kematian (Fatal):
 • Borang tuntutan yang telah dilengkapkan
 • Laporan polis
 • Sijil Kematian
 • Permit pengkebumian
 • Laporan “Post Mortem” (jika ada)
 • Slip gaji ( di mana jumlah perlindungan bukan berdasarkan amaun tetap)
 • Surat Pengambilan ke Jawatan/ Surat Perlantikan (bagi kumpulan di mana sijil diatur tanpa dinamakan)
3) Pecah Rumah (Burglary)
 • Borang tuntutan yang telah dilengkapkan
 • Laporan polis
 • Dokumen-dokumen pengesahan bagi item-item yang dicuri seperti resit pembelian, penghantaran pesanan, rekod-rekod stok dan sebagainya.
 • Senarai inventori item-item yang dicuri
 • Bil-bil penggantian
 • Gambar-gambar premis-premis yang rosak, jika pembaikan perlu dilakukan dengan segera
4) Wang (Money)
 • Borang tuntutan yang telah dilengkapkan
 • Laporan polis
 • Slip/baucer deposit wang (bank-in) harian
 • Penyata Akaun Bank
 • Buku Tunai/Buku Kira-kira
 • Rengkasan Harian Lembaran Jualan
 • Invois-invois jualan/bil-bil tunai
 • Bil-bil asal/resit-resit kerosakan kepada premis/peti-peti simpanan keselamatan/kabinet-kabinet
5) Jaminan Kesetiaan (Fidelity Guarantee)
 • Borang tuntutan yang telah dilengkapkan
 • Laporan polis
 • Laporan siasatan dalaman
 • Surat Pengambilan ke Jawatan/ Surat Perlantikan
 • Butir-butir item dan/atau wang yang telah diselewengkan
 • Invois-invois pembelian/jualan
 • Laporan kutipan wang harian
6) Plate Glass/Comprehensive Peril (Plat Kaca/Peril Komprehensif)
 • Borang tuntutan yang telah dilengkapkan
 • Gambar-gambar yang menunjukkan kerosakan
 • Invois-invois pembelian
 • Invois-invois penggantian/sebutharga
7) Public Liability (Liabiliti Awam)
 • Borang tuntutan yang telah dilengkapkan
 • Laporan polis jika ada
 • Surat tuntutan dari pihak ketiga dengan dokumen-dokumen pengesahan untuk membuktikan kerugian mereka jika ada
 • Semua surat dakwaan,surat saman dan sebagainya yang berkaitan dengan tuntutan
 • Laporan perubatan, laporan “post mortem” (kecederaan tubuh badan/kematian)
 • Laporan Jurutera/ atau Laporan Forensik (jika tuntutan adalah berasas teguh)
 • Gambar-gambar atau lakaran mengenai tempat kejadian
8) Liabiliti Majikan/Pampasan Pekerja

  Tidak Mati (Non-Fatal):
 • Borang tuntutan yang telah dilengkapkan
 • Laporan polis jika perlu
 • Laporan perubatan dan resit-resit perubatan asal
 • Baucer gaji
 • Penilaian Perburuhan (bagi Tuntutan Pampasann Pekerja)
  Mati (Fatal):
  Dokumen-dokumen tambahan berikut diperlukan:-
 • Laporan “post mortem”
 • Sijil Kematian
 • Permit Pengkebumian
Klik disini untuk muat turun borang tuntutan
     

Ahli PIDM

Hakcipta © 2014 Takaful Ikhlas Sdn Bhd
Terma & Syarat Penggunaan | Nota Pengecualian | Dasar Privasi | Piagam Pelanggan WEBSE Design Solution by WEBSE Asia Halal eMarketplace, Halal Trade Portal, halal Business Directory
Anak syarikat milik penuh MNRB Holdings Berhad.