Pengiraan Pembayaran Balik Pinjaman
Bahagian Pinjaman Perumahan Malaysia
 
Maklumat Peribadi
Nama * :
Jantina * :
Tarikh Lahir * :
Umur Terdekat  :
 
Maklumat Pinjaman
Jumlah Pinjaman *
cth: 120000
:
RM 
Tempoh Pembiayaan * :
Tempoh Interim * :
1 = Siap Sepenuhnya / Beli Tanah
2 = Dalam Pembinaan
 
Maklumat Hartanah
Anggaran Nilai Bangunan  :
RM 
Jenis Bangunan * :
 
 
 
Untuk maklumat lanjut mengenai IKHLAS Takaful Gadaijanji & Pemilik Rumah, sila tekan sini
 

Copyright ©2014 Takaful Ikhlas Sdn Bhd